Уикипедия: патрулиране

От Уикипедия, свободната енциклопедия
Отидете на навигация Отидете на търсене
↱
 • VP: PAT
патрулиране

Правило · Memo · Често задавани въпроси · Поръчка · Форум · Проект

Патрулира Версии - Версии на Уикипедия страници маркират като премина първоначалната проверка за качество, са на приемливо външен вид, и не съдържат сериозни нарушения на правилата на Уикипедия . Всеки добросъвестен сътрудник с необходимия опит за редактиране Уикипедия може да има право да прави такива марки.

Внимание: факта на патрулиране всяка версия на статията, не означава автоматично му консенсус , точно както на факта, че не съществува патрулиране не означава автоматично, без консенсус.

процедура Patrol

Следващите страници са предмет на патрулиране:

Ако по време на патрулиране, се установи, че страницата не отговарят на минималните критерии за качество (виж по-долу ), на установените пропуски трябва да бъдат премахнати - или най-малкото подходящите шаблони трябва да се поставят на страницата.

Изисквания за членове

↱
 • VP: PATS

Патрулиране статии от Уикипедия, като първата стъпка в проверката им е насочена към идентифициране и премахване на най-тежките нарушения на правилата и възможни основания за правни искове.

Само тези версии на статии, които е необходимо да отговарят на следните минимални критерии за качество могат да се обхождат:

 1. Те не съдържат очевидни вандализъм и в резултат на тестови редакции.
 2. Те не съдържат явни нарушения на изискванията за статии на биографиите на съвременници .
 3. Те са написани изцяло на руски и са или за четене (има минимален дизайн и няма масивни, привличащи вниманието на грешки), или те да съдържа шаблон показва, че дизайнът е непълна .
 4. Те не съдържат очевидни ненадеждни отчети (без съответна марка) - това е, изявления, които повдигат сериозни съмнения относно тяхната надеждност по безпристрастен човек (дори не е специалист в съответната област) при бегъл прочит, без да се позовава на допълнителни източници.
 5. Те не съдържат очевидно нарушение на авторските права (тоест, ако статията съдържа текст, който има забележими външни разлики от повечето статии в Уикипедия (като видно нестандартно представяне, стил и дизайн), вие трябва да го потърсите в интернет) [1 ] .
 6. Не съдържа изрична спам .
 7. Не са ли очевидна издънка на становища (в противен случай, статията трябва да бъде представен за заличаване на тази основа).
 8. Те не съдържат очевидно остаряла информация (друго, {{ RQ | актуализацията}} шаблон или неговите аналози трябва да бъдат монтирани).
 9. Са включени в най-малко един съществуващ тематична категория или съдържа шаблон {{ RQ | тема}} (виж изискванията за патрулно действия по-долу).

Спазването на следните критерии е желателно, но не е задължително:

 1. Липсата на правопис , пунктуация и стилистични грешки в статията, наличието на wikification .
 2. Форматирането статията в съответствие с основните правила за форматиране .
 3. Правилно свързване на една статия за дадена точка от уикиданни .
 4. Спазването на критериите за значимост , в противен случай е желателно да се излагат на шаблони ({{ значение }}, {{ RQ | значимост}}, {{ db-нн }}).

изисквания Категория

↱
 • VP: PATK

Изискванията за патрулираха версии на категории са същите, както за патрулираха версии на статиите , докато патрулират само се отнася до името и описанието на категорията, както и посочване на категории майки.

непременно

 • Наличието на родителските категории.

желателен

изисквания за шаблони

↱
 • VP: PATSH

Страницата с шаблон, трябва да отговарят на съответните изисквания за патрулираха статия версии . В допълнение, трябва да се отбележи, че спазват следните критерии:

Задължителни изисквания

Желаните Изисквания

 • категории шаблони трябва да са оградени с <noinclude> </ noinclude> тагове.
 • Ако шаблонът съдържа документация по-дълъг от 1-2 изречения, той трябва да бъде форматиран с помощта на {{ док }} шаблон, в противен случай можете просто да опише функциите на шаблона в своя код.

Изисквания за модули

↱
 • VP: Patm

Задължителни изисквания

Изисквания за файла

↱
 • VP: PATF

Файлът и неговото описание, трябва да отговарят на съответните изисквания за патрулираха версии на статиите . В допълнение, трябва да се отбележи, че спазват следните критерии:

 1. Файлът трябва да бъде лицензирана - безплатно или отговарят на критериите за справедлива употреба .
 2. В случай на несвободна файл, описанието трябва да включва обосновка за справедливо използване (например, като се използват подходящите шаблони {{ Изображение }} и {{ Обосновка за свободно използване }}).

Ако файлът е с безплатен лиценз, е желателно (но не е необходимо) да се посочи възможността за прехвърлянето му Wikimedia Commons (за тази цел използвайте шаблона {{ To Wikimedia Commons }} или {{ трансфер до Wikimedia Commons }}, ако е възможно с "категория" параметър).

Portal изисквания

↱
 • VP: PATP

Изисквания за патрулираха версии на портали са същите като изисквания за предмети със следните промени:

Задължителни изисквания

 • На главната страница на портала за своята патрул трябва да бъдат включени най-малко в категорията "най- порталите по азбучен ред ".
 • Очевидно несвободни файлове (на nonfreeness от които е очевидно, или най-вероятно без да погледне към описанието на файла) не трябва да се използват по патрулира страницата.

Препоръчителни Изисквания

Изисквания за действията на патрулиране

↱
 • VP: TRACKDEPA
 • VP: TDP
 • Не е позволено, без предварително съгласие в обсъждането на дадена страница, да марка "патрулира" на една версия на страницата, която е същата или близка до тази, с която тази марка бе отстранен от друг патрула, освен ако той е лишен от патрулират статус (при условие, че редакторът, който бележи, знае или е трябвало да знае за предшестващо отписване).
 • В случай на сериозни съмнения, че е препоръчително да се представя статията за обсъждане по време на специален раздел на форума на патрулиране .
 • Това е достатъчно, за да видите, не на цялата страница, а само разликата между най-новата версия и предишната патрулира един (редактор не може да е отговорен за съдържанието на по-ранна версия на страницата патрулират от друг член). Повторно гледане на цялата страница се насърчава. При проверка на част от страницата (в сравнение с предишната версия патрулират), трябва да се вземе под внимание възможността за сериозна информация остаряване.
 • Ако страницата не е било по-рано патрулира, тогава трябва да видите цялата история на неговите редакции, за да намерите (и премахване) промени, които могат да представляват вандализъм или нарушение на авторските права (търсене може да се извърши въз основа на коментарите на редакции и имената на авторите на тези промени; виж всички междинни ревизии не е необходимо). Ако разликата от предишния патрулира версия е достатъчно голям, се препоръчва да се преразгледа историята на корекциите, след като предишната версия патрулира по същия начин.
 • Ако е невъзможно бързо да се коригира несъответствието на страницата с пълния списък на минималните изисквания и при условие, че съществуващите недостатъци не са фатални (не водят до необходимостта от бързо изтриване на страницата ), трябва да бъдат инсталирани шаблони за отбелязаните недостатъци върху него (например {{ RQ }} и др.) и след това маркира получената версия като проверена.
 • Ако страницата не може да бъде изтрита, но се нуждае от сериозно подобрение, шаблон {{ RQ }} трябва да се инсталира върху него с topic параметър указващ общата площ на знанието , към която принадлежи на страницата (например, {{rq | wikify | style | topic=биология}} , вижте документацията образец за пълен списък с области на компетентност).

По подразбиране версия

↱
 • VP: стабилизиране

Като цяло, читателите винаги са показали най-новата версия на страницата.

При определени условия, администраторите имат право да се даде възможност на режима на страница стабилизиране. В същото време, за нерегистрирани и нови участници, последната версия патрулира се показва (това е това, което се нарича страница стабилен в интерфейса за патрулиране), както и за авто-потвърдено такива, най-скорошната. Това може да стане, ако страницата е систематично обезобразени или е налице висока степен на вероятност, че това може да се случи (поради значителен обществен интерес към темата на страницата, от тежестта на проблема, описан, и така нататък). Тя се превърна в практика за изпреварващо да въведе система за стабилизация на изделия, които са получили статут на добро или избрани в рамките на проекта за качеството .

Тази мярка е предназначена единствено за защита на читателя (и авторитета на Wikipedia) от въздействието на вандализъм , а в същото време позволява на участниците да продължат да работят на страницата. Използването на режим стабилизация, за да се осигури предимство на една от страните в случай на война на редакциите, е строго забранено (ако патрулите да участват във войната на редакциите, промяна на съдържанието на страницата, заобикаляйки правилото за неутрална точка Предвид и консенсус , те са обект на лишаване от състояние, което е описано по-подробно по-долу ) ...

Вижте също и списък на стабилизирани страници и Wikipedia: стабилизиране / Обобщение .

патрулиране флаг

Член със знамето "версия патрулиране" ( editor ), може да зададете и махнете отметката от "патрулира версия поле" и има достъп до необходимите страниците на услуги. Един списък в крак с времето на патрули .

Получаване на патрулиране знаме

↱
 • VP: PAT-FLAG +

Знамето на патрулиране могат да бъдат причислени към всички активни регистрирани членове, които знаят и разбират изискванията за патрулираха статии и са запознати с правилата на Уикипедия, от което следват тези изисквания.

Кандидатът трябва да отговаря на следните формални изисквания:

 • Най-малко 1 месец от опит и най-малко 100 редакции пространство статия (не трябва да има видими "мами").
 • Участникът не трябва да правите промени, които биха ясно нарушават изискванията за патрулираха версии (поне през последните 1-2 месеца), както и извършване на груби нарушения на други правила на Уикипедия.
 • Вносителят също трябва да има значителен принос, който демонстрира своето разбиране за изискванията за патрулираха версии и способността за критична оценка на редакции с други сътрудници; В случай на съмнение, той трябва да покаже това по време на дискусията.

Назначаването на флага се извършва чрез подаване на заявление, да сте го обсъдили и вземане на решение. Възможно е също така да зададете флаг в специални случаи и по реда, посочен по-долу. Действия, свързани с подаването, обсъждане и вземане на решение по заявлението се извършват на страницата ЗП: Приложения за патрулиране статус .

Подаване на заявление

А квалифициран член Wikipedia подава заявление, следвайки инструкциите на страницата по-горе . Заявлението може да бъде подадено от трето лице, в който се изисква при потвърждение на съгласието на кандидата.

Дискусия

По време на обсъждането на молбата, участниците в Уикипедия може да изрази мотивирано становище относно възможността за възлагане на флаг, както и да зададете въпроси към кандидата.

Вземане на решения и следващи стъпки

Знамето на участника в патрулиране се възлага от всеки администратор, ако не са изминали три дни от подаване на заявлението и нито себе си, нито с администратора на участниците в дискусията са намерени на кандидатурата несъответстващи на изискванията, посочени по-горе в този параграф. Ако състоянието не е присвоена, се препоръчва да приложи отново не по-рано от един месец след приключване на дискусията.

Специални случаи

Администраторите имат право да получава знамето на патрулиране без допълнително обсъждане (в това число може да го възложи на себе си), освен ако преди това са били лишени от нея във връзка с нарушения на тези правила.

Възможно е също така автоматично да задават състоянието на патрулиране в активни участници, които отговарят на посочените по-горе формални изисквания, с петкратно марж, без искания от тях, но с тяхното изрично съгласие да получава знамето и да следват тези правила, както и при липса на изрични възражения от общността.

Премахване на флага за патрулиране

↱
 • VP: PAT-FLAG-

Премахване на флага на патрулирането от участника [2] е направена от администратора на обосновано искане от някой от участниците в Wikipedia страницата : Заявления за отстраняване на знамена , когато на няколко пъти да извършите следните действия:

 1. проставлении отметки «патрулированная версия» на страницы, явно [3] не соответствующие требованиям к патрулированным страницам;
 2. внесении на страницу правок, не соответствующих требованиям к патрулированным страницам;
 3. снятии отметки «патрулированная версия» со статей, явно соответствующих требованиям к патрулированным страницам, либо при участии в «войне патрулирующих» [4] ;
 4. использовании флага патрулирующего с целью получения преимуществ в споре (примером такого преимущества может быть, например, патрулирование стабилизированной страницы в условиях войн правок или установка флага на свою версию стабилизированной страницы, когда очевидна высокая вероятность возникновения возражений против этого) [5] ;
 5. а также при вопиющих и систематических нарушениях любых других правил [6] .

Флаг может быть без обсуждения снят с участника, более трёх месяцев бессрочно заблокированного за нарушения правил [7] . В случае разблокировки флаг должен быть возвращён без повторной заявки на статус, если к участнику перед блокировкой не предъявлялось претензий по поводу патрулирования.

Если выявленные нарушения в статьях достаточны для снятия флага, однако есть основания полагать, что подобные нарушения больше не повторятся, администратор имеет право оставить флаг условно с указанием срока (не более одного месяца). В этом случае флаг может быть снят по упрощённой процедуре — путём запроса на ВП:ЗКА :

 • В течение указанного срока плюс месяц — в случае нового грубого нарушения с флагом.
 • В течение месяца после окончания срока — в случае, если будут обнаружены в текущих версиях статей грубые нарушения (такие как нарушение авторских прав, машинный перевод, грубые нарушения ВП:СОВР ), внесённые участником до подведения итога по заявке о снятии флага. В этом случае перед подачей запроса на ЗКА необходимо, проинформировав участника о проблеме на его странице обсуждения, дождаться ответа, а в случае его отсутствия — подождать минимум три дня.

Повторная заявка на получение флага патрулирующего допускается через месяц после снятия в общем порядке.

Допустимо снятие (в том числе с использованием ботов) отметок «патрулированная версия», поставленных участником, лишённым флага патрулирующего, без учёта пункта о войнах флагов и без проверки патрулированных таким участником версий статей на соответствие настоящим правилам.

Сопутствующие флаги

Вместе с флагом патрулирующего новым патрулирующим следует выдать флаги откатывающего и переименовывающего без перенаправлений, если только в заявке не сложился консенсус за нежелательность присвоения какого-либо из них по причине некорректных правок участника или если сам участник от них не отказался.

Флаг откатывающего

Флаг откатывающего даёт техническую возможность совершать «быстрый откат» — откатить все последние правки одного участника на странице без загрузки страницы редактирования и возможности описать причину. Использование такого отката строго регламентируется. Разрешено откатывать очевидный вандализм , явный спам или повторное внесение текста, нарушающего авторские права (первое внесение должно быть отменено с комментарием и ссылкой на источник копивио), собственные правки (самооткат), а также откат допустим в иных ситуациях, описанных в разделе ВП:Откат#Использование отката .

Участник может быть лишён флага откатывающего при его использовании за пределами допустимых случаев; флаг патрулирующего при этом может быть оставлен.

Флаг переименовывающего без перенаправлений

↱
 • ВП:ПБП

Флаг переименовывающего без перенаправлений ( suppressredirect ) даёт техническую возможность не создавать перенаправление со старого названия при переименовании страницы. Использовать эту возможность рекомендуется в случаях, когда старое название явно ошибочно (в той степени, что получившееся перенаправление подпадало бы под один из критериев быстрого удаления ); при этом необходимо исправить все значимые ссылки ( см. подробнее ). Флаг может быть снят (администратором единолично, другими участниками через ЗСФ) при системном использовании этой возможности вне рамок, описанных выше. Флаг может быть выдан администратором любому участнику со статусом патрулирующего или автопатрулируемого (в исключительных случаях — и без этих флагов) по запросу на ЗКА или по личному обращению; такой участник должен быть ознакомлен с ВП:Переименование страниц .

Флаг автопатрулируемого

↱
 • ВП:АПАТ

Участнику может быть присвоен флаг автопатрулируемого ( autoreview ).

 • Все созданные этим участником страницы в первой версии являются патрулированными [8] .
 • Если такой участник вносит правку в отпатрулированную версию страницы, его версия также является отпатрулированной.
 • Если же такой участник вносит правку в непатрулированную версию, его версия патрулированной не помечается.

Боты и администраторы по умолчанию обладают техническим правом автопатрулирования.

Получение флага автопатрулируемого

Для получения флага автопатрулируемого необходимо подать заявку на страницу Википедия:Заявки на статус автопатрулируемого , где проводится обсуждение кандидатуры. Заявка может быть подана самим кандидатом или третьим лицом; в последнем случае требуется подтверждение согласия кандидата.

Требования к кандидатам:

 • не менее 100 правок, причём большинство из них сделаны в статьях, шаблонах, категориях, файлах;
 • в последнее время кандидат был активен в русском разделе Википедии;
 • кандидат знако́м с правилами оформления статей и соблюдает их при редактировании;
 • у кандидата нет недавних блокировок за внесение в статьи содержимого, нарушающего правила Википедии;
 • во вкладе кандидата за последнее время нет нарушения авторских прав и оригинальных исследований , а также любого, даже «шуточного» вандализма;
 • в загруженных кандидатом файлах правильно оформлена лицензия.

Администратор может присваивать этот флаг участникам без обсуждения в случае явного согласия участника, если он уверен, что они не будут нарушать правила Википедии и критерии патрулированных статей . В исключительных случаях одновременно с флагом автопатрулируемого администратор может присвоить также флаг откатывающего, когда во вкладе участника имеется множество примеров борьбы с вандализмом.

Снятие флага автопатрулируемого

Администратор может снять флаг автопатрулируемого с участника, если он не соблюдает требования, предъявляемые к патрулированным версиям . Повторная заявка на получение флага допускается через месяц после снятия в общем порядке.

Техническая реализация

FlaggedRevs sighted mark screencut.png

Патрулирующие могут явным образом устанавливать или снимать отметки «отпатрулировано» для любой версии страницы. Кроме того, если участник с флагом патрулирующего или автопатрулируемого правит отпатрулированную версию страницы, его версия остаётся патрулированной (автопатрулирование).

Патрулированная версия отображается в следующем виде:

 • ( текущ. | пред. ) 00:00, 6 августа 2008 Участник ( обсуждение | вклад ) . . (кол-во байт) (комментарий) ( отменить ) [ отпатрулирована участником Кто-то ]

Обозначения действий патрулирования в API

 • approve — ручное патрулирование страницы, уже имеющей ранние отпатрулированные версии
 • approve-i (от initial ) — ручное патрулирование страницы впервые
 • approve-a (от automatic ) — автоматическое патрулирование путём совершения автопатрулируемым/патрулирующим участником правки в полностью отпатрулированной странице [9]
 • approve-ia — автоматическое патрулирование первой правки путём создания страницы [9]
 • unapprove — ручное снятие отметки

Инструменты, подсчитывающие количество патрулирований ( рейтинги патрулирующих и бот, выдающий ордена лучшим патрулирующим), считают все неавтоматические действия, то есть approve , approve-i и unapprove .

Технические проблемы

↱
 • ВП:ПАТ-БАГ
 • Баг патрулирования файлов. Если неавтопатрулируемый участник загружает новую версию файла, но не правит его описание, такой файл становится невозможно отпатрулировать: система показывает, что на странице есть непроверенные правки, дифф между последней патрулированной и последней версиями страницы пуст, а нажатие кнопки «отпатрулировать» (хоть просто на странице, хоть в диффе) выглядит как результативное, но после обновления страницы файл остаётся недопатрулированным. Проблема решается снятием отметки с последней патрулированной версии и патрулированием заново текущей версии. Баг отслеживается в таске 73910 .
 • Баг при восстановлении удалённой отпатрулированной страницы. Такая страница содержит в заголовке стандартную надпись «Текущая версия (не проверялась)» и становится видна в логе Служебная:Непроверенные страницы . При этом в логе патрулирования она отмечена как отпатрулированная и кнопка «Подтвердить версию» неактивна. Проблема решается снятием отметки с последней патрулированной версии и патрулированием заново текущей версии. Баг отслеживается в таске 162778 .

Служебные страницы

Для удобства работы патрулирующих существуют следующие служебные страницы:

 • Log/review — журнал патрулирования.
 • AdvancedReviewLog — журнал патрулирования за последние 30 дней с дополнительными параметрами поиска.
 • UnreviewedPages — список непатрулированных страниц.
 • PendingChanges — список страниц, которые были изменены и требуют повторного патрулирования.
 • ValidationStatistics — статистика патрулирования.

Wikimedia Labs

Также существуют инструменты на лабсе:

Гаджеты

Скрипты

Скрипты, выделяющие непатрулированные правки особым цветом фона в списке наблюдения:

Скрипт для вставки шаблона {{ rq }} с параметрами:

Скрипт для подсветки ссылок на непатрулированные страницы:

Скрипт для выделения правок ПАТ, АПАТ и ботов в историях непроверенных статей:

Скрипт, добавляющий кнопку «открыть всё во вкладках» на страницах Служебная:Непроверенные страницы и Служебная:Ожидающие проверки изменения :

Для установки скрипта добавьте одну или несколько из вышеперечисленных строк в свой .js-файл .

Утилиты

 • Huggle — инструмент для удобного мониторинга свежих правок и быстрого отката вандализма среди них.
 • SWViewer — инструмент для удобного мониторинга в браузере свежих правок во всех проектах, где у пользователя есть флаг откатывающего, для отката вандализма.
 • Sweep-Net — специально разработанная программа для помощи патрулирующему. Она берёт на себя рутинные операции, оставляя человеку только интеллектуальную работу.

См. также

Примечания

 1. См. также решение АК по заявке о нарушении авторского права .
 2. Везде в рамках настоящих правил под участником понимаются все его учётные записи, и использование кукол для маскировки нарушения настоящих правил является серьёзным нарушением. При этом внесение участником правок, не соответствующих требованиям к патрулированным версиям, с учётных записей, не имеющих флага патрулирующего (или иного аналогичного флага, сохраняющего патрулированный статус страницы или устанавливающий его) не является нарушением.
 3. (Не)соответствие считается явным, если в ходе обсуждения действия редактора в обществе сложился консенсус в отношении (не)соответствия.
 4. «Война патрулирующих» — проставление отметки без предварительного консенсуса (в обсуждении либо в ситуациях, явно подразумевающих консенсус) на версию, с которой флаг был снят другим редактором, либо близкую к ней (при условии, что проставивший эту отметку знал или должен был знать о том, что ранее она была снята).
 5. Если редактор оказывается вовлечённым в спор по содержанию страницы с участником, не имеющим флага патрулирующего, ему настоятельно рекомендуется пользоваться для патрулирования своих правок исключительно функцией автопатрулирования (см. #Техническая реализация ). В этом случае редактору следует сначала поставить отметку «патрулировано» на предыдущую версию страницы — и только после этого делать свою правку. Если при этом редактор считает, что предыдущая версия страницы не соответствует требованиям к патрулированной версии, ему не следует ставить отметку ни на версии оппонента, ни на своей версии. В таких случаях ставить эту отметку должен третий участник.
 6. Данный критерий снятия флага нацелен на отсечение случаев, когда формальных нарушений требований к патрулированию нет, но поведение участника чётко показывает его явную недобросовестность. В качестве необходимых, но не достаточных признаков вопиющего характера нарушений можно ориентироваться на недавние блокировки учётной записи участника по основаниям, дающим серьёзные основания ожидать нарушения участником требований к патрулированию. На случаи, когда в целом добросовестный участник совершает ошибки, данный пункт не распространяется — следует прибегать к предупреждениям, блокировкам, тематическим ограничениям и иным механизмам, но не пытаться «наказывать» участника снятием флага патрулирующего.
 7. При снятии флага патрулирующего снимаются и сопутствующие флаги откатывающего и переименовывающего без перенаправлений.
 8. Перенос страницы из Инкубатора или личного пространства (напр, черновика) в основное пространство путем переименования приравнивается к созданию новой страницы и потому патрулируется автоматически.
 9. 1 2 C 15 июля 2021 автоматическое патрулирование более не отображается в журналах