Шаблон: Преведена статия

От Уикипедия, свободната енциклопедия
Отидете на навигация Отидете на търсене
Документация

Този шаблон се използва за инсталиране на статии, преведени на руски от други езикови раздели на Wikipedia.

След като преведете текста от един от езиковите раздели - поставете шаблона {{ Преведена статия }} на страницата за обсъждане на статията. След като направите това няколко пъти - поставете няколко шаблона.

Това ще ви помогне да спазвате задължителните изисквания за авторски права на Wikipedia. Формално алтернатива на шаблона CO на преведената статия е да се изброят всички автори от историята на ревизиите на оригиналната статия на едно и също място, но този подход не е станал широко разпространен. Допълнителен момент при задаване на шаблон е възможността за проследяване на промените в оригиналната статия, така че редакторите на преведената статия да могат да оценят и преведат натрупаните промени. В този случай, след предварителен превод, трябва да актуализирате версията в параметъра на шаблона.

Използване

Добавете кода по-горе към страницата за обсъждане на преведената статия:

 {{преведена статия | код на оригиналния език | Оригинално заглавие на статията | Коментар. | translation_version = oldid - версия на статията приемник | версия = oldid - версия на изходната статия }}

И заменете необходимите стойности:

  • Заменете код языка оригинала на код языка оригинала с изходния код на статията: de за немски, en за английски или друг от мета: Списък на Wikipedias .
  • Заменете Название оригинальной статьи точното име на оригиналната статия на оригиналния език.
  • Заменете Комментарий. (незадължителен параметър) обяснения относно датата на превода, преведените фрагменти и т.н.
  • Заменете oldid - версия статьи-источника с конкретния номер на версията на оригиналната статия, която сте превели. За да разберете версията, отворете историята на статията на чужд език, от която е направен преводът, щракнете върху датата на съответната ревизия и копирайте номера след oldid = в адреса на страницата (алтернативни имена за version или променлива id също се поддържат)
  • Заменете oldid - версия статьи-акцептора със специфичния номер на версията на статията приемник, към която е добавен преведеният текст. За да разберете версията, отворете историята на вашата статия, за която е направен преводът, щракнете върху датата на съответната ревизия и копирайте номера след oldid = в insertversion страницата за insertversion )
  • Заменете автор (по избор) с имена на автори, ако броят на авторите е незначителен (поддържат се и алтернативни имена за променливите авторы ).

Примери за

{{переведённая статья|en|Yury Usachev|Что понял, то перевёл.|версия=238645934|версия_перевода=12353165}}


{{переведённая статья|en|Marlin|Перевод по состоянию на 5 сентября 2021 года.}}

Може да се направи

Вземете параметъра на section от английската версия на този шаблон.

Този шаблон се използва за инсталиране на статии, преведени на руски от други езикови раздели на Wikipedia.

Параметри на шаблона

Шаблонът използва параметри за форматиране на низове.

Параметър Описание Тип Състояние
Езиков код 1 Код языка

езиков код на оригиналната статия, например de за немски, en за английски и по аналогия с други езици

Пример
en, de и др
Една линия задължително
Име на преведената статия 2 Наименование переведенной статьи

точното име на оригиналната статия на оригиналния език

Низ (без форматиране) задължително
Коментар 3 Комментарий

няма описание

Низ (без форматиране) по избор
Номер на версията на донорската статия версия Номер версии статьи-донора версия Номер версии статьи-донора

За да го разберете, отворете историята на чуждоезичната статия, от която е направен преводът, щракнете върху датата на съответната ревизия и копирайте номера след `` oldid = '' в адреса на страницата.

Пример
1234 г
номер задължително
Номер на версията на статия за приемане версия_перевода Номер версии статьи-акцептора

За да разберете, отворете историята на вашата статия, където се оказа преведеният текст, щракнете върху датата на съответната ревизия и копирайте номера след `` oldid = '' в адреса на страницата.

Пример
1234 г
номер задължително

Вижте също