Национален институт по безопасност на труда

От Уикипедия, свободната енциклопедия
Отидете на навигация Отидете на търсене
Национален институт по безопасност на труда
Изображение на лого
Административен център
Тип организация публичен орган
База
Дата на основаване 29 декември 1970г
Родителска организация CDC
Дъщерни дружества Национална лаборатория за лични защитни технологии [d] , Служба за изследвания на безопасността и здравето на мините [d] и Здравна програма на Световния търговски център [d]
Сайт cdc.gov/niosh/ ( англ .)
Лого на Wikimedia Commons Медийни файлове в Wikimedia Commons

Националният институт за професионална безопасност и здраве (NIOSH) е федерална организация в Съединените щати , който е отговорен за провеждане на научни изследвания и препоръки за предотвратяване на професионални заболявания и злополуки на работното място. Институтът е част от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC ), свързани с Министерството на здравеопазването и човешките услуги на САЩ . Централата се намира във Вашингтон , окръг Колумбия , а изследователските лаборатории и офиси в Синсинати, Охайо ; Моргантаун, Западна Вирджиния ; Питсбърг (Пенсилвания) ; Денвър, Колорадо ; Анкоридж (Аляска) ; Спокан (Вашингтон) и Атланта (Джорджия) [1] .

В института работят повече от 1400 служители от различни специалности, работещи в различни области на науката, включително епидемиология , медицина , промишлена санитария , охрана на труда , физиология , технология , химия и статистика .

Директор на института - Джон Хауърд ( the John The Howard ).

Подписан от президента Никсън през 1970 г., Законът за защита на труда (Закон за безопасност и здраве при работа) и предвижда създаването на Института и Администрацията по безопасност и здраве при работа . Институтът е създаден, за да подпомогне осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд за хората чрез научни изследвания, информация, образование и обучение (професионалисти) в областта на здравето и безопасността при работа. Институтът осигурява национално и световно лидерство в превенцията на професионални заболявания, злополуки, увреждания/инвалиди и смъртни случаи на работното място. Чрез събиране на информация, провеждане на научни изследвания и използване на тези знания за подобряване на качеството на продуктите и услугите [2] .

Стратегически цели

За изпълнение на задачите, възложени на Института и разпределяне на ресурсите, Институтът изпълнява стратегически план. Институтът има три припокриващи се задачи: [3]

 • Провеждане на изследвания за намаляване на професионалните заболявания и злополуките.
 • Осигурете на хората безопасна работна среда чрез интервенция, насоки и изграждане на компетенции.
 • Подобряване на безопасността и условията на труд в световен мащаб чрез международно сътрудничество.

За решаването на тези проблеми Институтът изпълнява редица програми, разделени в 8 групи в съответствие с отраслите. След това тези програми са разделени на 24 напречни секции.

Орган на института

Директор на NIOSH Джон Хауърд

За разлика от допълнителния си аналог, Администрацията по безопасност и здраве при работа (в Министерството на труда) , институтът не е регулаторна организация. Той не разработва стандарти за охрана на труда (санитарни норми и др.), чието прилагане е задължително за работодателя. Вместо това, съгласно закона за БЗР, Институтът е упълномощен да разработва препоръки за създаване на стандарти за БЗР (задължителни за работодателя); да получава информация за безопасни нива на излагане на токсични вещества и вредни физически фактори и да провежда изследвания по нови въпроси, свързани с безопасността и здравето. Институтът може също да провежда изследвания на работното място, за да определи токсичността на материалите, използвани там, и да финансира подобни изследвания, провеждани от други организации чрез безвъзмездни средства, договори и договорни работи [4] . Институтът трябва да работи на същото ниво като Центровете за превенция и контрол на заболяванията (CDC) - но независимо. Първоначално институтът беше част от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), за да осигури административна подкрепа на института, докато институтът не е готов да изпълнява своите отговорности сам. Но центровете не са се отказали от контрола си върху института и първоначалните цели на Закона за защита на труда не са отменени.

Също в съответствие с мандата, даден на Института от Администрацията за безопасност и здраве на мините (MSHA ), Институтът: прави препоръки към Администрацията по безопасност на мините за разработване на стандарти (задължителен работодател); провежда медицински прегледи на миньори, включително флуорография на гръдния кош за откриване на пневмокониоза , потъмняване на белите дробове (при въгледобива); извършва изследвания на работното място - както и в други отрасли (съгласно Закона за защита на труда); изпитва и сертифицира лични предпазни средства и средства за измерване на вредни и опасни производствени фактори [4] .

Институтски публикации

Институтът публикува предупредителни информационни съобщения (сигнали) в случаите, когато индустрията се нуждае от помощ за предотвратяване, разрешаване и ограничаване на въздействието на нови професионални опасности. Тези доклади обобщават известното за риска от злополуки, професионални заболявания и смърт.

Институтът издава Критериални документи . Те съдържат препоръките на института, свързани с превенцията на професионалните заболявания и злополуките. Тези документи отиват в Администрацията по безопасност и здраве при работа и MSHA и се вземат предвид при разработването на законодателството за БЗР.

Институтът анализира нова информация за вредни и опасни промишлени фактори, като публикува Current Intelligence Bulletins .

Базата данни за безопасност на Националния Аграрен съдържа публикации на Института и съдържа призовки и резюмета на образователни статии в списания, свързани с професионални заболявания и селскостопански произшествия. Оценка на смъртността и средства за превенция

Програма за публикуване за оценка и контрол на смъртността (FACE) . Информацията се използва за публикации за определени сектори на икономиката и някои видове инциденти с фатален изход [5] .

База данни за електроинструменти NIOSH на института . Съдържа данни за нивата на звуковото налягане, звуковата мощност и вибрациите за различни инструменти, тествани от специалисти в института.

Институтът публикува доклади за напредъка, препоръки и учебни помагала (например за защита от шум [A 1] и запазване на слуха [A 2] ).

Учебни и изследователски центрове на института

Институтът подпомага работата на образователни и изследователски центрове с широк профил, работещи в областта на трудовата медицина. Центровете осигуряват обучение, обучават учени и специалисти и провеждат изследвания [6] . Тези центрове, разположени в различни части на САЩ , създават и поддържат връзки с научни и синдикални организации, както и с индустрията. [7] Изследванията в тези центрове се извършват в рамките на създадената от Института Национална програма за професионални изследвания (NORA) [8] .

Основани през 1977 г., центровете осигуряват обучение на около половината от всички специалисти (с бакалавърска степен) по здраве и безопасност при работа. Те се занимават с трудова медицина, (индустриална) медицина, безопасност на труда, трудова медицина и други въпроси [9] . Много от тези институции плащат пълни такси за обучение и допълнителни стипендии на студентите. Центровете подкрепят местния бизнес, като предоставят услуги на по-ниска цена.

Списък на учебните и изследователски центрове на института

Институт и дихателна защита

От началото на 70-те години на миналия век институтът преследва текуща програма за изследване на дихателната защита. Повечето от изследванията са проведени за подобряване на качеството и надеждността на респираторите чрез разработване на нови и преразглеждане на старите изисквания за респираторите за тяхното сертифициране. В областта на дихателната защита дейността на института е насочена към обучение. Основните учебни курсове, които се използват днес, се основават на курс, разработен от персонала на института.

В продължение на няколко десетилетия специалистите на института провеждат изследвания на респиратори както в лабораторни, така и в промишлени условия (вижте Тестове на респиратори в промишлени условия ). Институтът финансира и подобни проучвания от специалисти от други организации.

През 1973 г. Институтът и Администрацията по безопасност и здраве при работа създадоха Съвместен респираторен комитет за разработване на стандарти за избор на респиратори и таблици за приблизително 400 опасни вещества, с които се занимава Агенцията. Таблиците за избор на респиратор бяха разработени с помощта на изпълнители от Националната лаборатория в Лос Аламос (LANL) и Артър Д. Литъл , които след това бяха използвани в документите на института и джобното ръководство на NIOSH / OSHA за опасни химикали. Комитетът също така участва в разработването на Насоките за респираторите от 1976 г. [A 3] , преработени през 1987 г. [A 4] и 2004 г. [A 5] .


Сертифициране

Работата на Института за сертифициране на респираторите беше пряко продължение на работата по сертифициране на минни самоспасители, извършена от Минния отдел ( Бюро по мините ). В съответствие със Закона за здравето и безопасността на въглищните мини от 1969 г. и Федералния закон за здравето и безопасността на мините от 1977 г., NIOSH разработи програма за оценка и сертифициране на респиратор. Всички сертификации са извършени съвместно с Администрацията за безопасност и здраве при минно дело ( MSHA ) .

Сега, за сертифициране на респиратори, институтът използва разработен от него стандарт с изисквания за качество на RPE (като отделни устройства) [10] . Изискванията на стандарта се основават на резултатите от научни изследвания. Съгласно изискванията на този стандарт, предпоставка за получаване на сертификат е план за контрол на качеството. Представителите на института имат право по всяко време да проверят изпълнението на плана за контрол на качеството и ако той бъде нарушен, да анулират издадения сертификат. Сред списъка с респиратори, сертифицирани в института, няма нито един RPE, разработен в СССР или ОНД[11] .

Институтът също така контролира качеството на сертифицираните респиратори, като проверява качеството на наличните в търговската мрежа RPE . През 2001 г. беше проведено голямо проучване на над 40 000 организации (използващи респиратори), за да се определи колко добре са подбрани и приложени [12] . Това даде възможност да се определи какви проблеми в областта на дихателната защита трябва да бъдат решени.

Сертифицирането на респиратори в института се извършва от Лабораторията по ЛПС [13] .

Образование

За обучение на специалисти в областта на индустриалната хигиена за правилния избор и организация на използването на RPE , институтът разработи учебници [A 3] [A 4] [A 5] . Учебникът от 1987 г. се използва за обучение на специалисти по охрана на труда досега, повече от 20 години. Също така е разработено ръководство за избор и организация на използването на респиратори за профилактика на туберкулоза [A 6] .

Намаляване на концентрацията на респирируем прах във въздуха на зоната на дишане на миньорите в американските въглищни мини. Източник .

Поради факта, че респираторите са ненадеждно средство за защита (ефективността им зависи от навременността на прилагане и т.н.), институтът работи за намаляване на въздействието на праха при подземни добивни работи. Разработени са насоки за намаляване на запрашеността при въгледобив [A 7] , добив и преработка на полезни изкопаеми [A 8] и други подобни документи с конкретни препоръки.

За да се определи дали са необходими респиратори за защита на дихателните пътища и да се определи степента на превишаване на ПДК за избор на достатъчно ефективни видове респиратори, е важно правилно да се определи замърсяването на въздуха в зоната на дишане на работниците. За тази цел NIOSH разработи Ръководство за измерване на замърсителите на въздуха [A 9] .

За използването на RPE при аварии, извънредни ситуации и терористични атаки е разработен документ [14]

Нови разработки

Тъй като използването на реакцията на обонятелния орган към появата на миризма на вреден газ под маската не позволява надеждно да се осигури навременната смяна на газовите филтри, експертите са разработили изисквания за индикатори, които предупреждават служителя за наближаващото време за смяна [15] .

Специалистите от NIOSH са разработили оптични индикатори, които могат да предупреждават за насищане на сорбента с циановодород [16] и сероводород [17] (пасивни индикатори). Кобинамид се използва в индикаторите. Тъй като въпреки наличието на ясни изисквания за сертифициране на активни индикатори, от 1987 г. насам нито едно търговско дружество не е сертифицирало нито едно [18] – Институтът разработва и активни ESLI индикатори [19] .

В сътрудничество с Института Джери Ууд, той разработи и усъвършенства програма за изчисляване на времето на защитно действие на газовите филтри [20] MultiVapor™ [21] .

Профилактика на професионални заболявания при миньорите

Честотата на пневмокониоза при въгледобивите в Съединените щати, 1970-1995 г. За миньори с 25 години опит и повече, намалението на заболеваемостта е: от 30% до по-малко от 10%. Източник .

После создания института его специалисты самостоятельно и вместе со специалистами из других организаций проводили работы в области профилактики профзаболеваний шахтёров. В частности, систематизировав результаты всех доступных американских и иностранных исследований, Институт подготовил обзор [22] , в котором рекомендовал установить ограничения предельно-допустимой концентрации респирабельной (мелкодисперсной) пыли: угольной (без кварца) 1 мг/м3, и кварцевой 0.05 мг/м3. ( Доля респирабельной, мелкодисперсной пыли, которая при вдыхании проникает глубоко в органы дыхания, и оседает в альвеолах (размер частиц ~ мtнее 5 мкм) составляет 5 — 20 % от всей пыли по массе [23] . Таким образом эти ограничения примерно соответствуют концентрации всей пыли по массе 5 — 20 мг/м3 для угля и 0.25 — 1 мг/м для кварца, что примерно соответствует ПДКрз в СССР и РФ . Однако с учётом технически достижимого уровня запылённости, и других обстоятельств, были установлены ПДКрз 2 и 0.1 мг/м3 соответственно. При выполнении этих ограничений (за счёт жёсткого контроля со стороны государственных инспекторов MSHA профзаболеваемость и смертность стали резко снижаться.

Пылемер PDM, выдающий результат в реальном масштабе времени [24]

Изучая методы снижения запылённости, и проводя измерения эффективности СИЗОД в реальных производственных условиях , специалисты Института разрабатывали рекомендации (учебные пособия) по защите от пыли при добыче полезных ископаемых. Специалисты института разрабатывали и испытывали воздушные души для улучшения качества воздуха на рабочих местах [25] . В работе [26] было показано, что эффективность полумасок очень низкая, и после 2003 г. в руководствах по защите шахтёров от пыли и публикациях [27] [A 7] [28] [A 8] использование СИЗОД (как средства профилактики профзаболеваний) — не упоминается (но их продолжают бесплатно выдавать шахтёрам, так как их носка какое-то уменьшение дозы вдыхаемой пыли (неизвестное) всё же даёт).

Так как пневмокониозы ( силикоз , антракоз и др.) неизлечимы и необратимы, а хроническая обструктивная болезнь лёгких — неизлечима, то Институт начал проводить широкомасштабную программу медобследования шахтёров [29] . Проведение полноценных и качественных обследований позволило обнаруживать развитие заболеваний на ранних стадиях, и показало, что снижение заболеваемости до 1999 года сменилось её ростом. Обработав все доступные американские и иностранные исследования, институт сделал обзор [30] . Из него следовало, что при запылённости, меньшей 1 ПДКрз, сохраняется повышенный риск профзаболеваний, и что ПДКрз нужно снизить. На основании этих обзоров 23 апреля 2015 года было принято решение о снижении ПДК до 1,5 мг/м3 по респирабельной угольной пыли, и использовании непрерывно работающих пылемеров, выдающих результат в реальном масштабе времени (PDM) для контроля за загрязнённостью воздуха в зоне дыхания шахтёра и оперативного выявления повышенной запылённости, и устранения её причин. Прибор измеряет концентрацию пыле по массе (без измерения химического состава, данные о нём закладываются заранее), и показывает и текущую концентрацию запылённости, и суммарную — «накопленную» с начала смены [24] [31] . Применение нового пылемера на наиболее запылённых рабочих местах в угольных шахтах стало обязательным с февраля 2016 года.

Защита здоровья при чрезмерном уровне шума

После создания Института в 1972 году, на основании имевшейся тогда информации был подготовлен документ [32] , в котором обосновывались требования к работодателю, выполнение которых необходимо для предотвращения значительного ухудшения слуха при работе в условиях чрезмерного шума . Этот документ отчасти был использован Управлением по охране труда при разработке соответствующего стандарта по охране труда (обязательного для выполнения работодателем) [33] . Позднее, учтя новую научную информацию, как американскую, так и зарубежную, а также более углублённо изучив использованную ранее информацию, Институт разработал новый документ [34] . В нём показывалось, что действующий в США стандарт по охране труда, регулирующий действия работодателя при чрезмерном воздействии шума на рабочих, требует серьёзной переделки в сторону ужесточения. Внесение изменений, предлагаемых специалистами Института, сблизят требования законодательства США с аналогичными требованиями в СССР и РФ, и с международным стандартом ИСО [35] .

Также оказалось, что эффективность средств индивидуальной защиты органа слуха (СИЗОС) крайне нестабильно, совершенно непредсказуема, и как правило (в среднем) на практике оказывается значительно ниже, чем при испытаниях в лаборатории. Чтобы ослабить остроту этой проблемы некоторые крупные изготовители наладили выпуск устройств, позволяющих объективно инструментально проверять реальное ослабление шума у конкретного рабочего конкретной моделью СИЗОС — с учётом как его индивидуальных анатомических особенностей, так и навыков (правильно вставлять вкладыши / одевать наушники). Обычно такие устройства состоят из миниатюрного микрофона, размещаемого за СИЗОС, и генератора звуковых колебаний разной частоты (меняется) — что позволяет определить эффективность на разных частотах. Но эти приборы дорогие и малодоступные, закон не требует их применения — и их не всегда используют. Лаборатория NIOSH разработала простое и дешёвое устройство для проверки самых нестабильных СИЗОС — вкладышей . [36]

Защита здоровья при воздействии нагревающего микроклимата

В 1972 году Институт выпустил свои первые рекомендации по защите работников от перегрева. По мере появления новой научной информации, они обновлялись в 1986 и 2016 годах [37] .

Однако, несмотря на глобальное потепление, и несчастные случаи со смертельным исходом из-за перегрева, на 2017 год принятия закона (обязательного для выполнения работодателем) на основе этих рекомендаций не произошло. Управление по охране труда ( OSHA ) отметило, что отсутствие отдельного закона не освобождает работодателей от необходимости защищать работников от всех известных вредных и опасных производственных факторов; рекомендовало использовать упомянутые рекомендации NIOSH; и пообещало руководствоваться общими положениями Закона 1970 г. (раздел 5(a)(1) [38] ) [38] ) [38] ) при составлении исков в суд.

Учебные пособия и руководства по охране труда

 1. Paul Jensen, Charles R. Jokel and Laymon N. Miller. Industrial Noise Control Manual . — NIOSH & Bolt Beranek and Newman, Inc.. — Cincinnati, Ohio - Cambridge, Massachusetts 02138: National Institute for Occupational Safety and Health, 19. — 380 p. — (DHHS (NIOSH) Publication No 79-117).
 2. ed. by: John R. Franks, Mark R. Stephenson, and Carol J. Merry. Preventing Occupational Hearing Loss - A Practical Guide . — NIOSH. — Cincinnati, Ohio: National Institute for Occupational Safety and Health, 1996. — (DHHS (NIOSH) Publication No 96-110).
 3. 1 2 A Guide To Industrial Respiratory Protection . — Cincinnati, Ohio: National Institute for Occupational Safety and Health, 1976. — (DHHS (NIOSH) Publication).
 4. 1 2 Nancy J. Bollinger, Robert H. Schutz et al. NIOSH Guide to Industrial Respiratory Protection . — NIOSH. — Cincinnati, Ohio: National Institute for Occupational Safety and Health, 1987. — 305 p. — (DHHS (NIOSH) Publication No 87-116). Есть перевод (2014): PDF Wiki )
 5. 1 2 Nancy Bollinger. NIOSH Respirator Selection Logic . — NIOSH. — Cincinnati, OH: National Institute for Occupational Safety and Health, 2004. — 32 p. — (DHHS (NIOSH) Publication No 2005-100). Есть перевод: Руководство по выбору респираторов PDF Wiki
 6. Linda Rosenstock et al. TB Respiratory Protection Program In Health Care Facilities - Administrator's Guide . — Cincinnati, Ohio: National Institute for Occupational Safety and Health, 1999. — 120 с. — (DHHS (NIOSH) Publication No. 99-143). Есть перевод: Руководство по применению респираторов в медучреждениях для профилактики туберкулёза PDF Wiki
 7. 1 2 Jay F. Colinet, James P. Rider, Jeffrey M. Listak, John A. Organiscak, and Anita L. Wolfe. Best Practices for Dust Control in Coal Mining . — National Institute for Occupational Safety and Health. — Pittsburgh, PA; Spokane, WA: DHHS (NIOSH) Publication No. 2010-110, 2010. — 84 p. Есть перевод: Лучшие способы снижения запылённости в угольных шахтах PDF Wiki
 8. 1 2 Andrew B. Cecala, Andrew D. O'Brien, Joseph Schall, Jay F. Colinet et al. Dust Control Handbook for Industrial Minerals Mining and Processing . — National Institute for Occupational Safety and Health. — Pittsburgh, PA; Spokane, WA: DHHS (NIOSH) Publication No. 2012-110, 2012. — 314 p. Есть перевод: Руководство по защите от пыли при добыче и переработке полезных ископаемых PDF Wiki
 9. Nelson Leidel, Kenneth Bush & Jeremiah Lich. NIOSH Occupational Exposure Sampling Strategy Manual . — Cincinnati, Ohio: National Institute for Occupational Safety and Health, 1977. — 150 с. — (DHHS (NIOSH) Publication Number 77-173). Есть перевод: PDF Wiki Документ однозначно показывает, что измерение загрязнённости воздуха "рабочей зоны" (1.5 м от пола) может сильно занизить реальную загрязнённость вдыхаемого воздуха в зоне дыхания (25 см от лица) - см. приложение С стр. 77-79

Примечания

Руководство по снижению запылённости в угольных шахтах
 1. NIOSH Divisions, Labs, and Offices Архивировано 20 октября 2009 года.
 2. About NIOSH Архивная копия от 25 октября 2007 на Wayback Machine . National Institute of Occupational Safety and Health.
 3. NIOSH Strategic Plan Outline 2004—2009 . National Institute for Occupational Safety and Health.
 4. 1 2 National Institute for Occupational Safety and Health (US) About NIOSH Архивная копия от 25 октября 2007 на Wayback Machine .
 5. National Institute for Occupational Safety and Health (US) NIOSH Publications by Category
 6. NIOSH Education and Research Centers (ERCs) . National Institute for Occupational Safety and Health. July, 2008. Accessed February 13, 2009
 7. NIOSH ERC — Great Lakes Center . University of Illinois at Chicago. Accessed February 13, 2009
 8. Education and Research Center (ERC): About ERC . University of Cincinnati, Department of Environmental Health. September 15, 2008. Accessed February 13, 2009
 9. NIOSH Announces New Name for Centers to Reflect Education, Research Mission . National Institute for Occupational Safety and Health. Update , January 22, 1998. Accessed February 13, 2009
 10. Стандарт США 42 Code of Federal Register Part 84 «Respiratory Protective Devices» Архивировано 12 марта 2016 года. Есть перевод PDF Wiki
 11. NIOSH HomeThe National Personal Protective Technology Laboratory (NPPTL). Certified Equipment List Search . Quick Searches (англ.) . NIOSH (08-08-2019) . Дата обращения: 30 августа 2019.
 12. US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. Respirator Usage in Private Sector Firms, 2001 . — US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health. — Morgantown, WV, 2003. — 273 с.
 13. Институт охраны труда (NIOSH). The National Personal Protective Technology Laboratory (NPPTL) (англ.) . www.cdc.gov/niosh/ (27-06-2019). Дата обращения: 30 августа 3019.
 14. Janssen L, Johnson AT, Johnson JS, Mansdorf SZ, Medici OR, Metzler RW, Rehak TR, Szalajda JV.Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) respiratory protection handbook (англ.) . — Pittsburgh, PA:: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, 2018. — 229 p. — (DHHS (NIOSH) Publication No. 2018-166). — doi : 10.26616/NIOSHPUB2018166 .
 15. Спакс Л.В. Требования к противогазным фильтрам респираторов с индикаторами, предупреждающими о приближении окончания времени защитного действия . НИИ охраны труда (NIOSH) . Белорусская цифровая библиотека LIBRARY.BY . Минск: National Institute for Occupational Safety and Health (14 февраля 2020) . Дата обращения: 14 февраля 2020. Оригинал: LW Sparks. Notice of Acceptance of Applications for Approval of Air Purifying Respirators with End-ofService-Life Indicators ESLI), (англ.) // Federal Register. — Office of the Federal Register, 1984. — 1 July (vol. 49 ( iss. 140 ). — P. 29 270 – 29 272. — ISSN 0097-6326 . PDF . Есть перевод PDF
 16. Lee A. Greenawald, Jay L. Snyder, Nicole L. Fry, Michael J. Sailor, Gerry R. Boss, Harry O. Finklea, Suzanne Bell. Development of a cobinamide-based end-of-service-life indicator for detection of hydrogen cyanide gas (англ.) // Sensors and Actuators B: Chemical. — Elsevier BV, 2015. — 2 December (vol. 221). — P. 379-385. — ISSN 0925-4005 . — doi : 10.1016/j.snb.2015.06.085 . — PMID 26213448 . PMCID: PMC4511729
 17. Greenawald LA, Boss GR, Reeder A., Bell S. Development of a Hydrogen Sulfide End-of-Service-Life Indicator for Respirator Cartridges Using Cobinamide (англ.) // Sensors and Actuators B: Chemical. — Elsevier BV, 2016. — July (vol. 230). — P. 658-666. — ISSN 0925-4005 . — doi : 10.1016/j.snb.2016.02.129 . — PMID 27022206 . PMCID: PMC4807636
 18. Susan L. Rose-Pehrsson, Monica L. Williams. Integration of Sensor Technologies into Respirator Vapor Cartridges as End-of-Service-Life Indicators: Literature and Manufacturer's Review and Research Roadmap . — US Naval Research Laboratory. — Washington, DC, 2005. — 37 p. Архивированная копия (недоступная ссылка) . Дата обращения: 24 октября 2019. Архивировано 4 марта 2016 года.
 19. Презентация Лаборатории Средств Индивидуальной Защиты (NPPTL) Национального института охраны труда (NIOSH) 2007 г. Sensor Development for ESLI & Application to Chemical Detection
 20. Gerry O. Wood and Jay L. Snyder. Estimating Service Lives of Organic Vapor Cartridges III: Multiple Vapors at All Humidities (англ.) // AIHA & ACGIH Journal of Occupational and Environmental Hygiene. — Taylor & Francis, 2007. — Vol. 4 , no. 5 . — P. 363-374 . — ISSN 1545-9632 . — doi : 10.1080/15459620701277468 . Доступна копия статьи
 21. Доступна версия 2.2.5 , есть перевод описания на русский язык
 22. Linda Rosenstock et al. Criteria for a recommended standard: Occupational exposure to coal mine dust . — National Institute for Occupational Safety and Health. — Cincinnati, Ohio: US Governmental Printing Office, 1995. — 360 с. — (DHHS (NIOSH) Publication No. 95-106)
 23. R. Howie and W. Walton. Practical Aspects of the Use of Respirators in the British Coal Mines. В книге: B. Ballantyne P. Schwabe. Respiratory Protection. Principles and Applications. — London, New York: Chapman & Hall, 1981. — P. 287—298. — 376 p. — ISBN 0-412-22750-9 .
 24. 1 2 Jon C. Volkwein, Robert P. Vinson, Steven J. Page, Linda J. McWilliams, Gerald J. Joy, Steven E. Mischler and Donald P. Tuchman. Laboratory and Field Performance of a Continuously Measuring Personal Respirable Dust Monitor . — Pittsburgh, PA: National Institute for Occupational Safety and Health, 2006. — 55 с. — (DHHS (NIOSH) Publication No. 2006—145). Есть перевод: PDF Wiki
 25. JM Listak and TW Beck, Development of a canopy air curtain to reduce roof bolters' dust exposure (англ.) // The Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc. (SME) Mining Engineering — 2012. — Vol. 64 P. 72-79. Есть перевод: Wiki
 26. Fred Kissel. Handbook for Dust Control in Mining . — Cincinnati, Ohio: National Institute for Occupational Safety and Health, 2003. — 132 с. — (DHHS (NIOSH) Publication No. 2003—147).
 27. JP Rider, JF Colinet Current Dust Control Practices on US Longwalls (англ.) // Proceedings of Longwall USA. — Pittsburgh, PA, 2007.
 28. Jay F. Colinet, Andrew B. Cecala, Gregory J. Chekan, John A. Organiscak & Anita L. Wolfe. Best Practices for Dust Control in Metal/Nonmetal Mining . — Pittsburgh, PA — Spokane, WA: National Institute for Occupational Safety and Health, 2010. — 83 с. — (DHHS (NIOSH) Publication No. 2010—132 Information Circular 9521).
 29. Coal Workers' X-ray Surveillance Program — программа обследования шахтёров-угольщиков с помощью флюорографии
 30. John Howard et al. Coal Mine Dust Exposures and Associated Health Outcomes. A Review of Information Published Since 1995 . — Cincinnati, Ohio: National Institute for Occupational Safety and Health, 2011. — 56 с. — (DHHS (NIOSH) Publication Number 2011—172). Есть перевод Wiki
 31. Mining Feature: PDM3700 notice about user manual updates ( Новое руководство по эксплуатации прибора, и программное обеспечение , на английском ), 29 марта 2016г
 32. Marcus M. Key et al. Criteria for a Recommended Standard: Occupational Exposure to Noise . — Washington, DC: US Government Printing Office, 1972. — P. 151. — (DHHS (NIOSH) Publication Number 73-11001).
 33. Стандарт США по защите от чрезмерного шума 29 CFR 1910.95 «Occupational noise exposure» . Есть перевод: Стандарт по охране труда при работе в условиях шума (США) PDF Wiki
 34. Linda Rosenstock et al. Occupational Noise Exposure. DHHS(NIOSH) Publication No. 98-126 . — National Institute for Occupational Safety and Health. — Cincinnati, Ohio, 1998. — P. 122. — (Criteria Document). Есть перевод: PDF Wiki
 35. ISO/TC 43/SC 1. ISO 1999:1990 Acoustics — Determination of occupational noise exposure and estimation of noiseinduced hearing impairment . — 2 ed. — Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 1990. — P. 22.
 36. Robert Randolph. QuickFit Earplug Test Device (Technology News, No 534) . — National Institute for Occupational Safety and Health. — Pittsburgh, PA, 2009. — P. 2. . Есть перевод : Устройство для проверки эффективности вкладышей QuickFit PDF Wiki
 37. Бренда Джеклич; Джон Уильямс; Кристин Мусолин; Айто Кока; Юнг-Хюн Ким; Нина Тёрнер и др. NIOSH criteria for a recommended standard: occupational exposure to heat and hot environments / John Howard, MD. — 3 ed. — Cincinnati, Ohio: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, 2016. — 192 p. — (DHHS (NIOSH) Publication No. 2016-106). Есть перевод: PDF Wiki
 38. OSHA. Occupational Heat Exposure - Standards (англ.) . Occupational Safety and Health Administration www.osha.gov . OSHA.

См. также

Ссылки