Информационни списъци

Общини на Естония

От Уикипедия, свободната енциклопедия
Отидете на навигация Отидете на търсене
Общини на Естония
Портал: Политика
Естония
Герб на Естония.svg

Статия от поредицата
Политическа система
Естония

Община или местно управление ( Est. Kohalik omavalitsus ) е най-малката административна единица в Естония, създадена от конституцията . Цялата територия на страната е разделена между местните власти.

Съгласно закона съществуването на местно самоуправление предполага правото и задължението на демократично формираните местни власти да упражняват самостоятелно, в рамките на закона, ръководството на местния живот, изхождайки от оправданите интереси и очаквания на местните жители и като се вземат предвид особеностите на развитието на конкретното самоуправление.

Административна структура

Самоуправленията в Естония са два вида: градове ( Est. Linn ) и енории ( Est. Vald ).

Всяка местна власт има представителен орган, наречен събрание ( Est. Volokogu ), който се избира от постоянните жители на местното самоуправление за период от четири години при свободни, преки, общи и единни избори с тайно гласуване. Характерна особеност на местните избори в Естония, в сравнение с парламентарните, е, че правото на глас в тях не зависи от наличието на естонско гражданство, а от факта на постоянно пребиваване на територията на общината. Право на глас имат всички постоянни жители на дадено местно самоуправление, които са навършили 16 години (включително лица без гражданство и граждани на други държави). Въпреки това само естонски граждани или граждани на която и да е друга държава от Европейския съюз могат да се кандидатират. Не могат да бъдат избирани редови военнослужещи, както и лица, осъдени от съда за извършване на престъпление и които се намират в местата за лишаване от свобода (последните също не могат да участват в гласуване).

Броят на членовете на местното събрание варира в зависимост от броя на жителите. Общинският съвет на Талин има 79 членове (максимум). Минималният брой членове на събранието е 7 души. Местното събрание се ръководи от председател, избран от неговите членове ( Est. Volokogu esimees ), който председателства заседанията, изпълнява представителни функции и подписва правилника, приет от съвета.

Заедно със събранието, всяка местна власт има и изпълнителна власт – борда ( Est. Valitsus ). Начело на съвета е или кметът ( Est. Linnapea ) - в градовете, или старейшината на селската община ( Est. Vallavanem ) - в волостите, които се назначават от събранието за срок до четири години (предварително отстраняването от длъжност е възможно по решение на събранието). Ръководителят на съвета внася кандидати за членове на съвета в заседанието на общината за одобрение, организира работата на съвета, подготвя и провежда неговите заседания, издава заповеди за организиране на работата на съвета и подчинените му органи и институции, подписва заповеди и решения на съвета, а също така изпълнява и представителни функции. Кметовете и управителите на селски общини не могат едновременно да заемат друга държавна или общинска длъжност или да членуват в съвета на търговско дружество с общинско участие.

Една община може да включва едно или повече населени места . Големите общини могат да бъдат разделени на градски ( естонски linnaosa ) или селски общински райони ( естонски osavald ), които имат свои собствени съвети с ограничени правомощия. Ръководителят на правителството на такъв район се назначава и освобождава от правителството на общината по препоръка на кмета или на селския общински ръководител. По този начин град Талин се състои от 8 градски района: Haabersti , Kesklinn , Kristiine , Lasnamäe , Mustamäe , Nõmme , Pirita , Põhja-Tallinn .

Общините се различават по размер от Талин с над 400 000 жители до Рухну с едва 60 жители. Повече от 80% от местните власти имат население под 5000 души, така че много от тях си сътрудничат, за да изпълняват икономически и административни функции.

Административно-териториална реформа от 2017 г

През 2016 г. Рийгикогу прие законопроекта за административната реформа [1] , който определя минималния размер на самоуправлението от 5000 души, с възможност за изключения, и препоръчва формирането на местни власти с минимално население от най-малко 11 000 души. Реформата се осъществява на два етапа и трябва да приключи напълно на 1 октомври 2018 г. [2] . В резултат на реформата 79 местни власти ще останат в Естония [3] .

Правомощия на общините

Според конституцията местните власти решават самостоятелно, в рамките на законите, всички въпроси от местния живот. Тяхната компетентност включва по-специално:

  • организация на предоставянето на социално подпомагане, социални услуги, грижи за възрастни хора и работа с младежи на територията на общината;
  • жилищни и комунални услуги;
  • водоснабдяване и канализация, организиране на почистване и поддържане на чистота, извозване на смет и отпадъци;
  • местен градски транспорт;
  • градоустройство (изготвяне на общи и подробни планове), поддържане на пътища.

Горните правомощия се упражняват, доколкото не са прехвърлени със закон в юрисдикцията на други органи.

Също така, отговорностите на местните власти включват поддръжката на предучилищни детски заведения, училища, гимназии, хоби групи, библиотеки, музеи, спортни центрове, старчески домове и здравни заведения, които са в тяхна собственост, установяване на правила за отглеждане на домашни котки и кучета, и установяване на правила за поведение на обществени места.

Местните власти могат да формират структури, които упражняват контрол върху обществения ред и прилагането на местните правителствени разпоредби (например Общинска полиция в Талин ).

Общините в Естония имат собствен бюджет и право да установяват някои местни данъци и такси (например данък върху рекламата, за затваряне на улици и пътища, за домашни любимци, за развлечения и събития, такси за паркиране и др.).

В избори за президент на републиката като членове на избирателната колегия могат да участват и представители на местните власти.

Автономия на местната власт

Съгласно съдебната практика на Върховния съд [4] , принципът на автономия на общините от държавната власт предполага преди всичко правото самостоятелно да решават и организират всички местни въпроси на местно ниво (т.нар. „право на самоорганизация на местните власти“). Това по-конкретно предполага, че местните власти трябва да разполагат с достатъчно финансиране, за да изпълняват функциите си, както и способността на членовете на местните събрания да вземат самостоятелно решения, независимо от централната държавна власт, поставяйки на първо място интересите на местна общност (ако е необходимо, дори в конфликт с публични власти). Изхождайки от принципа на местната автономия, съдът отмени през 2005 г. въведената по-рано от държавата забрана за създаване на местни избирателни съюзи [5] .

Естонското законодателство също така установява механизъм за защита на автономията на местното самоуправление - ако, по мнение на общината, някакъв закон или наредба на министъра или правителството нарушава конституционните гаранции на местното самоуправление, тогава тази община има право да се обърне директно към Върховният съд с искане за признаване на такъв акт е противоконституционен. [6] . Също така, конституцията забранява промяна на границите на общините, без предварително да се изслуша мнението на съответната община [7] .

Списък на общините

След административно-териториалната реформа през 2017 г. в Естония работят 79 местни власти, от които 15 градски и 64 селски. Списъкът на общините по окръзи е даден по-долу:

Окръг Валга

Общини на окръг Валга

Волости:

Valga valla vapp.svg Валга ( Est. Valga vald ); включително град Герб на Валга.svg Валга ( Est. Valga )
Герб на енория Otepää.svg Otepää ( Est. Otepää vald ); включително град Otepää ( Est. Otepää )
Torva coatofarms.png Tyrva ( Est. Tõrva vald ); включително град Tõrva ( Est. Tõrva )

окръг Вилянди

Общини от окръг Вилянди

град:

Et-Viljandi coa.svg Вилянди ( est. Viljandi )

Волости:

Viljandi valla vapp.png Вилянди ( Est. Viljandi vald )
Mulgi valla vapp.svg Mulgi ( Est. Mulgi vald ); включително градовете Karksi-Nuia ( est. Karksi-Nuia) и EST Mõisaküla linn COA.gif Mõisaküla ( естонски Mõisaküla )
Suure-Jaani valla vapp.svg Suure-Jaani ( Est. Põhja-Sakala vald ); включително градовете Герб на Võhma.svg Vyhma ( Est. Võhma ) иSuure-Jaani ( Est. Suure-Jaani )

Võrumaa

Общини на окръг Võrumaa

град:

Võru vapp.svg Виру ( Est. Võru )

Волости:

Antsla valla vapp.svg Antsla ( Est. Antsla vald ); включително град Антсла ( Est. Antsla )
Võru valla vapp 2017.svg Võru ( Est. Võru vald )
Rõuge valla vapp.svg Rõuge ( Est. Rõuge vald )
Setomaa vapp.svg Setomaa ( Est. Setomaa vald )

Окръг Ида-Виру

Общини от окръг Ида-Виру

градове:

Герб на Kohtla-Jarve.svg Кохтла-Ярве ( естонски Kohtla-Järve )
Narva vapp.svg Нарва ( Est. Narva )
Narva-Jõesuu vapp.svg Narva-Jõesuu ( естонски Narva-Jõesuu )
Sillamae coatofarms.png Силамяе ( прил. Силамяе)

Волости:

Alutaguse valla vapp.svg Алутагуза ( est. Alutaguse vald )
EST Jõhvi vald COA.png Jõhvi ( Est. Jõhvi vald ); включително град Jõhvi ( Est. Jõhvi )
Lüganuse valla vapp.svg Lüganuse ( Est. Lüganuse vald ); включително градовете EST Kiviõli linn COA.png Kiviõli ( Est. Kiviõli ) и EST Püssi linn COA.png Püssi ( Est. Püssi )
Toila valla vapp.gif Toila ( Est. Toila vald )

Jõgevamaa

Общини в окръг Йыгевамаа

Волости:

Jõgeva valla vapp.svg Йыгева ( Est. Jõgeva vald ); включително град EST Jõgeva linn COA.png Jõgeva ( Est. Jõgeva )
Mustvee valla vapp.svg Муствее ( Est. Mustvee vald ); включително град Трябва да vapp.gif Муствее ( Est. Mustvee )
Põltsamaa valla vapp.svg Põltsamaa ( Est. Põltsamaa vald ); включително град Põltsamaa linn coatofarms.gif Põltsamaa ( Est. Põltsamaa )

Окръг Ляене-Виру

Общини в окръг Лаане-Виру

град:

Раквере vapp.svg Раквере ( est. Rakvere )

Волости:

Герб на Vinni Parish.png Вини ( Est. Vinni vald )
Герб на енория Виру-Нигула.png Виру-Нигула ( Est. Viru-Nigula vald ); включително град Герб на Кунда.svg Кунда ( Est. Kunda )
Герб на енория Väike-Maarja.png Väike-Maarja ( Est. Väike-Maarja vald )
Kadrina vald coatofarms.png Кадрин ( est. Kadrina vald)
Rakvere valla vapp.svg Раквере ( est. Rakvere vald )
Tapa valla vapp 2017.svg Тапа ( Est. Tapa vald ); включително градовете Тамсалу ( Est. Tamsalu ) и Tapa coatofarms.png тапа ( естонска тапа )
Герб на енория Хаджала.png Хаджала ( Est. Haljala vald )

Läänemaa

Общини на окръг Lääne

град:

Герб на Хаапсалу.svg Хаапсалу ( Est. Haapsalu )

Волости:

Vapp1-980x1024.jpg Vormsi ( Est. Vormsi vald )
Lääne-Nigula valla vapp.png Lääne-Nigula ( est. Lääne-Nigula vald)

Polvamaa

Общини в окръг Põlvamaa

Волости:

Kanepi valla vapp.svg Kanepi ( est. Kanepi vald )
Põlva valla vapp.svg Põlva ( Est. Põlva vald ); включително град EST Põlva linn COA.png Põlva ( Est. Põlva )
Räpina valla vapp.svg Räpina ( Est. Räpina vald ); включително град Räpina ( Est. Räpina )

окръг Пярну

Общини на окръг Пярну

град:

Et-Parnu coa.svg Пярну ( Est. Pärnu )

Волости:

EE Kihnu.png Кихну ( Est. Kihnu vald )
Lääneranna valla vapp.svg Lyaeneranna ( est. Lääneranna vald)
Põhja-Pärnumaa valla vapp.svg Põhja-Pärnumaa ( Est. Põhja-Pärnumaa vald )
Saarde valla vapp.jpg Саарде ( Est. Saarde vald ); включително град Kilingi-Nomme coa.png Kilingi-Nõmme ( Est. Kilingi-Nõmme )
Tori valla vapp.svg Тори ( Est. Tori vald ); включително град Синди suurvapp.gif Синди ( Est. Sindi )
EE Haagemeestre.png Häädemeeste ( Est. Häädemeeste vald )

Рапламаа

Общини в окръг Рапламаа

Волости:

Kehtna valla vapp.svg Kehtna ( Est. Kehtna vald )
EE Kohila.png Кохила ( Est. Kohila vald )
EE Marjamaa.png Märjamaa ( Est. Märjamaa vald )
Rapla valla vapp.svg Рапла ( Est. Rapla vald ); включително град Рапла ( Est. Rapla )

Сааремаа

Общини в окръг Сааремаа

Волости:

EE Muhu.png Муху ( Est. Muhu vald )
Ruhnu vapp.jpg Рухну ( Est. Ruhnu )
Saaremaa-valla-vapp.svg Сааремаа ( Est. Saaremaa vald ); включително град Kuressaare coatofarms.png Куресааре ( естонски Куресааре )

Окръг Тарту

Общини от окръг Тартумаа

град:

Герб на Тарту.svg Тарту ( Est. Tartu )

Волости:

Kambja valla vapp.jpg Kambja ( est. Kambja vald)
Kastre valla vapp.png Castres ( est. Kastre vald)
Luunja valla vapp.gif Luunja ( Est. Luunja vald )
Няма значение vapp.gif Nõo ( Est. Nõo vald )
Peipsiääre valla vapp.svg Peipsieere ( Est. Peipsiääre vald ); включително град Kallaste coatofarms.png Kallaste ( est. Kallaste )
Тарту valla vapp.gif Тарту ( Est. Tartu vald )
Elva valla vapp.svg Elva est. Елва валд ; включително град Elva coatofarms.png Елва ( Est. Elva )

Окръг Харджу

Общини на окръг Харджу

градове:

Keila coatofarms.png Кейла ( Est. Keila )
Loksa suurvapp.gif Loksa ( Est. Loksa )
Maardu coatofarms.png Маарду ( Est. Maardu )
Tallinn large coatofarms.png Талин ( Est. Tallinn )

Волости:

Anija volost coa.png Ания ( Est. Anija vald ); включително град Kehra coatofarmas.gif Кехра ( Est. Kehra )
Viimsi vald coatofarms.png Viimsi ( Est. Viimsi vald )
Jõelähtme valla vapp.svg Jõelähtme ( est. Jõelähtme vald)
Герб на Киили.svg Kiili ( Est. Kiili vald )
Kose volost coa.gif Козе ( эст. Kose vald )
Kuusalu Parish coat of arms.svg Куусалу ( эст. Kuusalu vald )
Lääne-Harju valla vapp.svg Ляэне-Харью ( эст. Lääne-Harju vald ); включая город Paldiski coatofarms.png Палдиски ( эст. Paldiski )
EST Raasiku vald COA.png Раазику ( эст. Raasiku vald )
EST Rae vald COA.png Раэ ( эст. Rae vald )
Saku vald coatofarms.png Саку ( эст. Saku vald )
Saue valla vapp.svg Сауэ ( эст. Saue vald ); включая город Saue coatofarms.png Сауэ ( эст. Saue )
Harku valla vapp.svg Харку ( эст. Harku vald )

Хийумаа

Волости:

Coat of arms of Hiiumaa Parish.svg Хийумаа ( эст. Hiiumaa vald ); включая город Kardla coatofarms.png Кярдла ( эст. Kärdla )

Ярвамаа

Муниципалитеты уезда Ярвамаа

Города:

EST Paide linn COA.png Пайде ( эст. Paide )

Волости:

Järva valla vapp.svg Ярва ( эст. Järva vald )
Türi valla vapp.jpg Тюри ( эст. Türi vald ); включая город Tyri suurvapp.png Тюри ( эст. Türi )

Список муниципалитетов до реформы 2017 года

С октября 2013 года до реформы 2017 года в Эстонии действовало 215 самоуправлений, из них 30 городских и 185 — сельских. Список муниципалитетов по уездам приведён ниже:

Валгамаа

Муниципалитеты уезда Валгамаа

Города:

Valga coat of arms.svg Валга ( эст. Valga )
Torva coatofarms.png Тырва ( эст. Tõrva )

Волости:

Karula valla vapp.gif Карула ( эст. Karula vald )
Coat of arms of Otepää Parish.svg Отепя ( эст. Otepää vald ); включая город Отепя ( эст. Otepää )
Palupera valla vapp.jpg Палупера ( эст. Palupera vald )
Puka valla vapp.gif Пука ( эст. Puka vald )
Põdrala valla vapp.gif Пыдрала ( эст. Põdrala vald )
Sangaste valla vapp.gif Сангасте ( эст. Sangaste vald )
Taheva valla vapp.gif Тахева ( эст. Taheva vald )
Tõlliste valla vapp.png Тыллисте ( эст. Tõlliste vald )
Helme valla vapp.gif Хельме ( эст. Helme vald )
Hummuli valla vapp.gif Хуммули ( эст. Hummuli vald )
Õru valla vapp.gif Ыру ( эст. Õru vald )

Вильяндимаа

Муниципалитеты уезда Вильяндимаа

Города:

Et-Viljandi coa.svg Вильянди ( эст. Viljandi )
Coat of arms of Võhma.svg Выхма ( эст. Võhma )
EST Mõisaküla linn COA.gif Мыйзакюла ( эст. Mõisaküla )

Волости:

Coat of Arms of Abja.svg Абья ( эст. Abja vald ); включая город Абья-Палуоя ( эст. Abja-Paluoja )
Viljandi valla vapp.png Вильянди (эст.) ( эст. Viljandi vald )
Karksi valla vapp.gif Каркси ( эст. Karksi vald ); включая город Каркси-Нуйа ( эст. Karksi-Nuia )
Kolga-Jaani valla vapp.gif Колга-Яани ( эст. Kolga-Jaani vald )
Kõo valla vapp.jpg Кыо ( эст. Kõo vald )
Coats of arms of None.svg Кыпу ( эст. Kõpu vald )
Suure-Jaani valla vapp.svg Сууре-Яани ( эст. Suure-Jaani vald ); включая городСууре-Яани ( эст. Suure-Jaani )
Tarvastu valla vapp.gif Тарвасту ( эст. Tarvastu vald )
Halliste valla vapp.jpg Халлисте ( эст. Halliste vald )

Вырумаа

Муниципалитеты уезда Вырумаа

Города:

Võru vapp.svg Выру ( эст. Võru )

Волости:

Antsla valla vapp.gif Антсла ( эст. Antsla vald ); включая город Антсла ( эст. Antsla )
Varstu valla vapp.jpg Варсту ( эст. Varstu vald )
Vastseliina valla vapp.gif Вастселийна ( эст. Vastseliina vald )
Võru valla vapp.svg Выру ( эст. Võru vald )
Lasva valla vapp.gif Ласва ( эст. Lasva vald )
Meremäe valla vapp.svg Меремяэ ( эст. Meremäe vald )
Misso valla vapp.gif Миссо ( эст. Misso vald )
Mõniste valla vapp.gif Мынисте ( эст. Mõniste vald )
Rõuge valla vapp.gif Рыуге ( эст. Rõuge vald )
Sõmerpalu valla vapp.gif Сымерпалу ( эст. Sõmerpalu vald )
Urvaste valla vapp.gif Урвасте ( эст. Urvaste vald )
Haanja valla vapp.gif Хаанья ( эст. Haanja vald )

Ида-Вирумаа

Муниципалитеты уезда Ида-Вирумаа

Города:

EST Kiviõli linn COA.png Кивиыли ( эст. Kiviõli )
Coat of arms of Kohtla-Jarve.svg Кохтла-Ярве ( эст. Kohtla-Järve )
Narva vapp.svg Нарва ( эст. Narva )
EST Narva-Jõesuu linn COA.png Нарва-Йыэсуу ( эст. Narva-Jõesuu )
Sillamae coatofarms.png Силламяэ ( эст. Sillamäe )

Волости:

Avinurme vapp.gif Авинурме ( эст. Avinurme vald )
Aseri vapp.gif Азери ( эст. Aseri vald )
Alajoe valla vapp - 2.png Алайыэ ( эст. Alajõe vald )
Vaivara vapp.jpg Вайвара ( эст. Vaivara vald )
Iisaku valla vapp.gif Ийзаку ( эст. Iisaku vald )
Illuka valla vapp.gif Иллука ( эст. Illuka vald )
EST Jõhvi vald COA.png Йыхви ( эст. Jõhvi vald ); включая город Йыхви ( эст. Jõhvi )
Kohtla coat of arms.PNG Кохтла ( эст. Kohtla vald )
Kohtla-Nõmme valla vapp.gif Кохтла-Нымме ( эст. Kohtla-Nõmme )
Coat of arms of Lohusuu Parish.png Лохусуу ( эст. Lohusuu vald )
Luganuse valla vapp.gif Люганузе ( эст. Lüganuse vald ); включая город EST Püssi linn COA.png Пюсси ( эст. Püssi )
Maetaguse valla vapp.jpg Мяэтагузе ( эст. Mäetaguse vald )
EST Sonda vald COA.png Сонда ( эст. Sonda vald )
Toila valla vapp.gif Тойла ( эст. Toila vald )
Tudulinna valla vapp.gif Тудулинна ( эст. Tudulinna vald )

Йыгевамаа

Муниципалитеты уезда Йыгевамаа

Города:

EST Jõgeva linn COA.png Йыгева ( эст. Jõgeva )
Mustvee vapp.gif Муствеэ ( эст. Mustvee )
Põltsamaa linn coatofarms.gif Пылтсамаа ( эст. Põltsamaa )

Волости:

Jõgeva valla vapp.gif Йыгева ( эст. Jõgeva vald )
Kasepää valla vapp.gif Касепяя ( эст. Kasepää vald )
Pala valla vapp.gif Пала ( эст. Pala vald )
Palamuse valla vapp.gif Паламусе ( эст. Palamuse vald )
Pajusi valla vapp.gif Паюси ( эст. Pajusi vald )
Puurmani valla vapp.gif Пуурмани ( эст. Puurmani vald )
Põltsamaa valla vapp.gif Пыльтсамаа ( эст. Põltsamaa vald )
Saare valla vapp.gif Сааре ( эст. Saare vald )
Tabivere valla vapp.gif Табивере ( эст. Tabivere vald )
Torma valla vapp.gif Торма ( эст. Torma vald )

Ляэне-Вирумаа

Муниципалитеты уезда Ляэне-Вирумаа

Города:

Kunda coat of arms.svg Кунда ( эст. Kunda )
Rakvere vapp.svg Раквере ( эст. Rakvere )

Волости:

Coat of arms of Vinni Parish.png Винни ( эст. Vinni vald )
Coat of arms of Viru-Nigula Parish.png Виру-Нигула ( эст. Viru-Nigula vald )
Coat of arms of Vihula Parish.png Вихула ( эст. Vihula vald )
Coat of arms of Väike-Maarja Parish.png Вяйке-Маарья ( эст. Väike-Maarja vald )
Kadrina vald coatofarms.png Кадрина ( эст. Kadrina vald )
Coat of arms of Laekvere Parish.png Лаеквере ( эст. Laekvere vald )
Coat of arms of Rakvere Parish.png Раквере ( эст. Rakvere vald )
Coat of arms of Rakke Parish.png Ракке ( эст. Rakke vald )
Coat of arms of Rägavere Parish.png Рягавере ( эст. Rägavere vald )
Coat of arms of Sõmeru Parish.png Сымеру ( эст. Sõmeru vald )
EST Tamsalu vald COA.png Тамсалу ( эст. Tamsalu vald ); включая город Тамсалу ( эст. Tamsalu )
Tapa valla vapp.svg Тапа ( эст. Tapa vald ); включая город Tapa coatofarms.png Тапа ( эст. Tapa )
Coat of arms of Haljala Parish.png Хальяла ( эст. Haljala vald )

Ляэнемаа

Муниципалитеты уезда Ляэнемаа

Города:

Haapsalu coat of arms.svg Хаапсалу ( эст. Haapsalu )

Волости:

Vapp1-980x1024.jpg Вормси ( эст. Vormsi vald )
Kullamaa valla vapp.gif Кулламаа ( эст. Kullamaa vald )
EE lihula.png Лихула ( эст. Lihula vald ); включая город Лихула ( эст. Lihula )
Lääne-Nigula valla vapp.png Ляэне-Нигула ( эст. Lääne-Nigula vald )
Martna valla vapp.jpg Мартна ( эст. Martna vald )
Coat of arms of Noarootsi Parish.svg Ноароотси ( эст. Noarootsi vald )
Nova volost coa.gif Ныва ( эст. Nõva vald )
EE Ridala.png Ридала ( эст. Ridala vald )
EE Hanila.png Ханила ( эст. Hanila vald )

Пылвамаа

Муниципалитеты уезда Пылвамаа

Волости:

Ahja seal.svg Ахья ( эст. Ahja vald )
Valgjärve valla vapp.jpg Валгъярве ( эст. Valgjärve vald )
Vastse-Kuuste valla vapp.gif Вастсе-Куусте ( эст. Vastse-Kuuste vald )
Veriora valla vapp.gif Вериора ( эст. Veriora vald )
Värska vapp.svg Вярска ( эст. Värska vald )
Kanepi valla vapp.gif Канепи ( эст. Kanepi vald )
Kõlleste valla vapp.gif Кыллесте ( эст. Kõlleste vald )
Laheda valla vapp.gif Лахеда ( эст. Laheda vald )
Mikitamäe valla vapp.gif Микитамяэ ( эст. Mikitamäe vald )
Mooste valla vapp.gif Моосте ( эст. Mooste vald )
Orava valla vapp.gif Орава ( эст. Orava vald )
Põlva valla vapp.gif Пылва ( эст. Põlva vald ); включая город EST Põlva linn COA.png Пылва ( эст. Põlva )
EE 09 Are.png Ряпина ( эст. Räpina vald ); включая город Ряпина ( эст. Räpina )

Пярнумаа

Муниципалитеты уезда Пярнумаа

Города:

Et-Parnu coa.svg Пярну ( эст. Pärnu )
Sindi suurvapp.gif Синди ( эст. Sindi )

Волости:

EE 09 Are.png Аре ( эст. Are vald )
EE 09 Audru.png Аудру ( эст. Audru vald )
Varbla volost.gif Варбла ( эст. Varbla vald )
Vändra alevi vapp.gif Вяндра ( эст. Vändra alev )
EE 09 Vandra vald.png Вяндра (волость) ( эст. Vändra vald )
EE Kihnu.png Кихну ( эст. Kihnu vald )
EE Koonga.png Коонга ( эст. Koonga vald )
EE Paikuse.png Пайкузе ( эст. Paikuse vald )
Saarde valla vapp.jpg Саарде ( эст. Saarde vald ); включая город Kilingi-Nomme coa.png Килинги-Нымме ( эст. Kilingi-Nõmme )
EE Sauga.png Сауга ( эст. Sauga vald )
EE Surju.png Сурью ( эст. Surju vald )
EE Tahkuranna.png Тахкуранна ( эст. Tahkuranna vald )
EE Tootsi.png Тоотси ( эст. Tootsi )
EE Tori.png Тори ( эст. Tori vald )
EE Tõstamaa.png Тыстамаа ( эст. Tõstamaa vald )
EE Halinga.png Халинга ( эст. Halinga vald )
EE Haagemeestre.png Хяэдемеэсте ( эст. Häädemeeste vald )

Рапламаа

Муниципалитеты уезда Рапламаа

Волости:

EE 10 Vigala.png Вигала ( эст. Vigala vald )
EE Kaiu.png Кайу ( эст. Kaiu vald )
Kehtna volost coa.gif Кехтна ( эст. Kehtna vald )
EE Kohila.png Кохила ( эст. Kohila vald )
EE Karu.png Кяру ( эст. Käru vald )
EE Marjamaa.png Мярьямаа ( эст. Märjamaa vald )
EE 10 Raikkula.png Райккюла ( эст. Raikküla vald )
Rapla vald coatofarms.png Рапла ( эст. Rapla vald ); включая город Рапла ( эст. Rapla )
EE Juuru1.png Юууру ( эст. Juuru vald )
Järvakandi coat of arms.svg Ярваканди ( эст. Järvakandi )

Сааремаа

Муниципалитеты уезда Сааремаа

Города:

Kuressaare coatofarms.png Курессааре ( эст. Kuressaare )

Волости:

EE Valjala.png Вальяла ( эст. Valjala vald )
EE 11 Kaarma.png Каарма ( эст. Kaarma vald )
EE Kihel.png Кихельконна ( эст. Kihelkonna vald )
EE 11 Karla.png Кярла ( эст. Kärla vald )
EE 11 Laimjala.png Лаймяла ( эст. Laimjala vald )
EE Leisi.png Лейси ( эст. Leisi vald )
EE 11 Lumanda.png Люманда ( эст. Lümanda vald )
EE 11 Mustjala.png Мустьяла ( эст. Mustjala vald )
EE Muhu.png Муху ( эст. Muhu vald )
EE Oressaare.png Ориссааре ( эст. Orissaare vald )
EE Poide.png Пёйде ( эст. Pöide vald )
Pihtla-valla-vapp.svg Пихтла ( эст. Pihtla vald )
Ruhnu vapp.jpg Рухну ( эст. Ruhnu vald )
EE Salme.png Сальме ( эст. Salme vald )
Torgu volost coa.gif Торгу ( эст. Torgu vald )

Тартумаа

Муниципалитеты уезда Тартумаа

Города:

Kallaste coatofarms.png Калласте ( эст. Kallaste )
Tartu coat of arms.svg Тарту ( эст. Tartu )
Elva coatofarms.png Элва ( эст. Elva )

Волости:

Alatskivi valla vapp.png Алатскиви ( эст. Alatskivi vald )
Vara valla vapp.gif Вара ( эст. Vara vald )
Võnnu valla vapp.gif Вынну ( эст. Võnnu vald )
Kambja valla vapp.jpg Камбья ( эст. Kambja vald )
Coat of arms of Konguta Parish.jpg Конгута ( эст. Konguta vald )
Laeva valla vapp.gif Лаева ( эст. Laeva vald )
Luunja valla vapp.gif Луунья ( эст. Luunja vald )
Meeksi valla vapp.gif Меекси ( эст. Meeksi vald )
Mäksa valla vapp.jpg Мякса ( эст. Mäksa vald )
Nõo valla vapp.gif Ныо ( эст. Nõo vald )
Peipsiääe valla vapp.jpg Пейпсиээре ( эст. Peipsiääre vald )
Piirissaare valla vapp.gif Пийриссааре ( эст. Piirissaare vald )
Puhja valla vapp.gif Пухья ( эст. Puhja vald )
Rannu valla vapp.gif Ранну ( эст. Rannu vald )
Rõngu valla vapp.gif Рынгу ( эст. Rõngu vald )
Tartu valla vapp.gif Тарту ( эст. Tartu vald )
Tahtvere valla vapp.gif Тяхтвере ( эст. Tähtvere vald )
Haaslava valla vapp.gif Хааслава ( эст. Haaslava vald )
Coat of arms of Ülenurme Parish.jpg Юленурме ( эст. Ülenurme vald )

Харьюмаа

Муниципалитеты уезда Харьюмаа

Города:

Keila coatofarms.png Кейла ( эст. Keila )
Loksa suurvapp.gif Локса ( эст. Loksa )
Maardu coatofarms.png Маарду ( эст. Maardu )
Paldiski coatofarms.png Палдиски ( эст. Paldiski )
Saue coatofarms.png Сауэ ( эст. Saue )
Tallinn greater coatofarms.png Таллин ( эст. Tallinn )

Волости:

EST Aegviidu COA.png Аэгвийду ( эст. Aegviidu )
Anija volost coa.png Ания ( эст. Anija vald ); включая город Kehra coatofarmas.gif Кехра ( эст. Kehra )
EE Vasalemma.png Вазалемма ( эст. Vasalemma vald )
Viimsi vald coatofarms.png Виймси ( эст. Viimsi vald )
Jõelähtme valla vapp.svg Йыэляхтме ( эст. Jõelähtme vald )
Coat of arms of Keila vald.svg Кейла ( эст. Keila vald )
ESt Kernu vald COA.png Керну ( эст. Kernu vald )
Kiili coat of arms.svg Кийли ( эст. Kiili vald )
Kose volost coa.gif Козе ( эст. Kose vald )
Kuusalu Parish coat of arms.svg Куусалу ( эст. Kuusalu vald )
EST Nissi vald COA.png Нисси ( эст. Nissi vald )
Padise vald coatofarms.png Падизе ( эст. Padise vald )
EST Raasiku vald COA.png Раазику ( эст. Raasiku vald )
EST Rae vald COA.png Раэ ( эст. Rae vald )
Saku vald coatofarms.png Саку ( эст. Saku vald )
Saue vald coatofarms.png Сауэ ( эст. Saue vald )
Harku valla vapp.svg Харку ( эст. Harku vald )

Хийумаа

Муниципалитеты уезда Хийумаа

Волости:

EE Kaina.png Кяйна ( эст. Käina vald )
EST Pühalepa COA.jpg Пюхалепа ( эст. Pühalepa vald )
EE Emmaste.svg Эммасте ( эст. Emmaste vald )
Coat of arms of Hiiu Parish2.png Хийу ( эст. Hiiu vald ); включая город Kardla coatofarms.png Кярдла ( эст. Kärdla )
Муниципалитеты уезда Ярвамаа

Ярвамаа

Города:

EST Paide linn COA.png Пайде ( эст. Paide )

Волости:

Järva valla vapp.svg Ярва ( эст. Järva vald )
Türi valla vapp.jpg Тюри ( эст. Türi vald ); включая город Tyri suurvapp.png Тюри ( эст. Türi )См. также

Ссылки

Примечания