Флуороолефини

От Уикипедия, свободната енциклопедия
Отидете на навигация Отидете на търсене

Флуороолефините са алкени, в които един или повече водородни атоми са заменени с флуорни атоми. Флуороолефините са ненаситени органофлуорни съединения и служат като мономери за синтеза на топлоустойчиви и химически устойчиви полимери и съполимери ( флуоропласти и флуороеластомери ). Някои флуороолефини са силно токсични ( перфлуороизобутилен и др.). [1]

Основни физични свойства на някои флуороолефини [1] [2]
име Химична формула Молекулна маса Точка на топене, °С Температура на изпаряване, °С
тетрафлуоретилен CF 2 = CF 2 100.016 -131,15 -76,5
Трифлуорохлоретилен CF 2 = CFCl 116,470 -154,9 -27.8
Трифлуоретилен CF 2 = CFH 82,025 -60,4
Винилиден флуорид CF 2 = CH 2 64,035 -144 -83,7
Винил флуорид CFH = CH 2 46,044 -160,5 -72.2
Хексафлуоропропилен CF 3 CF = CF 2 150,023 -156.2 -29.1
1,1,3,3,3 - пентафлуоропропилен CF 3 CH = CF 2 132.033 -153 -20.7
3,3,3 - трифлуоропропилен CF 3 CH = CH 2 96,052 -145 -25.5
Перфлуоризобутилен (CF 3 ) 2 C = CF 2 200.031 -130 6.1
Перфлуорометилвинил етер CF 3 OCF = CF 2 166,023 -22
Перфлуоропропил винил етер C 3 F 7 OCF = CF 2 266,038 34
α, β, β - трифлуоростирен C 6 H 5 CF = CF 2 158,124 -23 69 (при 69 mm Hg)

Химични свойства на флуороолефините

Флуороолефините, за разлика от нефлуорираните и частично флуорирани олефини ( алкени ), лесно реагират с нуклеофили , давайки продукти на добавяне и заместване. Например:

[1]

[2]

Флуороолефините се подлагат на реакция на хидрогениране, например:

[2]

Халогеноводородите се свързват лесно при интензивно осветление, действие на катализатор и повишени температури:

[2]

Полученият продукт се използва за производството на халотан (халотан) - високоефективно средство за инхалационна анестезия (фторотанова анестезия) [2] :

Флуороолефините добавят хлор , бром и йод с фотохимично иницииране или при повишени температури в присъствието на активен въглен, например:

[2]

Флуороолефините се подлагат на полимеризация и съполимеризация с други олефини, за да образуват флуорирани полимери и съполимери (флуоропласти и флуороеластомери).

Вижте също

Бележки (редактиране)

  1. 1 2 3 Химически енциклопедичен речник / гл. изд. И. Л. Кнунянц. - М .: Сов. енциклопедия, 1983 .-- 792 с.
  2. 1 2 3 4 5 6 Промишлени органофлуорни продукти: Реф. изд. / Б. Н. Максимов, В. Г. Барабанов, И. Л. Серушкин и др.. - 2-ро изд., преработено. и допълнителни .. - Санкт Петербург. : "Химия", 1996. - 544 с.

литература

  • Fokin A.V. , Landau M.A. Фосфорни флуориди и флуороолефини: структура, ядрено-магнитен резонанс, реакционни механизми. - М .: Наука, 1989 .-- 272 с. - ISBN 5-02-001345-5 .