Френски

От Уикипедия, свободната енциклопедия
Отидете на навигация Отидете на търсене
Френски
майчин език административен език важен, втори или културен език франкофонски малцинства
     роден език      административен език      важен, втори или културен език      франкофонските малцинства
Самонаименование français,
langue française
Страна Франция , Белгия , Швейцария , Канада , някои африкански страни и други[1] , вижте франкофонски държави
Регулаторна организация Висш съвет за френски език
Общ брой високоговорители 280 милиона души (2020)[1]
Рейтинг четиринадесет
Състояние безопасно[2]
Класификация

Индоевропейски езици

Курсив клон
Романски езици
Гало-романски езици
Френски
Писане латиница ( френска азбука )
Езикови кодове
ГОСТ 7.75–97 Фра 745
ISO 639-1 фр
ISO 639-2 fre и fra
ISO 639-3 фра
СТЕНИ фр
Етнолог фра
Езикова сфера 51-AAA-i
ABS ASCL 2101 и 21
IETF фр
Глотолог stan1290
Уикипедия на този език

Френският (самонаименование - le français , la langue française ) е езикът на французите (официалният език на Франция ). Един от официалните езици на френско-говорещото население на Белгия , Швейцария (главно в Романдия ) и Канада (главно в Квебек ). Населението на много държави от Африка , Карибите ( Хаити и други), Френска Гвиана използва френския език, включително като официален език .

Принадлежи към индоевропейското семейство езици ( италиански клон , романска група , гало-романска подгрупа ). Разви се от народния латински и отиде по-далеч от него от всеки друг романски език [3] . Писане на базата на латинската азбука .

Един от официалните езици на ООН и ЮНЕСКО . Френският е официален език на голям брой международни организации и един от най-изучаваните като чужд език. Според международната организация „ Франкофония “ броят на хората, които наистина могат да говорят френски е около 274 милиона [4] .

История

Вижте: старофренски , среднофренски .

Процесът, който определя развитието на народния разговорен латински в специален френски език, заема епохата от 6-ти до 8-ми век.

Най-ранните оцелели текстове на старофренски са Страсбургските клетви (842 г.) и Последователността на Света Евлалия (края на 9-ти век). Среднофренският е силно повлиян от класическия латински .

С нормандското завладяване на Англия през 1066 г. френският (във форми като англо-норманския , френският юридически език ) се вкоренява в Англия в продължение на три века като език на благородството. Френският също е общ език на различните кръстоносци и става езикът на държавите на кръстоносците в Близкия изток .

През XII-XIII век френският език е разпространен в придворните кръгове на Германия , Фландрия и Холандия . В края на 13-ти век някои италиански писатели пишат на френски, по-специално на френски Марко Поло написва известно есе за своите пътувания.

Наредбата от Ville-Cotrets от 1539 г. консолидира статута на френския език като единен държавен език във Франция и задължава местната администрация да разчита на своята парижка норма вместо на латиница при съставянето на всички административни документи. Важен крайъгълен камък в историята на езика е създаването на Френската академия през 1635 г. от кардинал Ришельо . Малко по-късно (от средата на 17-ти век) френският започва да се използва като международен език, но въпреки това основният връх на неговата популярност идва през 18-ти век, когато френският заменя латинския в дипломацията, науката, международния културен обмен , и литература. Използван е в аристократични и академични среди във Великобритания , Германия , Австрия , Холандия , Италия , скандинавските страни , Русия , Полша , Унгария . Такива нефрензи като Лайбниц , Галиани , Фридрих II , Екатерина II , Казанова написаха своите произведения на френски. Френският остава единственият официално признат международен език до Първата световна война [5] [6] .

Френски в света

Вижте: Франкофони , Франкофонски страни , Колонии на Франция , Категория: Френски в света .
Регионални и национални варианти на френския език

Европа

Владеене на френски език в Европейския съюз [7]
Вижте: белгийски френски , френски в Швейцария .
Франция
Вижте: Закон на Тубон , Езикова политика във Франция .

Според френската конституция езикът става официален през 1992 г. Всички официални документи и договори трябва да са на френски език. Ако обявата съдържа чужди думи, трябва да се предостави техният превод.

На територията на Франция има следните групи диалекти[8] :

В съвременна Франция диалектите се използват в ограничена степен; те се характеризират с различна степен на запазеност: в повечето региони може да се говори за запазване на някои диалектни структури в една или друга част от диалектния ареал, или за наличие на местни особености в регионалните варианти на френския език; централните диалекти (Франсис, Орлеански и други) са почти напълно изместени от книжовния език; само диалектите от северната група се използват относително стабилно ( валонските и пикардските диалекти използват собствен правопис , на тези диалекти се създават литературни произведения, материали за тях се публикуват в периодични издания)[9] .

Северна Америка

Вижте: френски в САЩ ( Луизиана , Нова Англия[1] [10] ).
Разпространение на френски говорители в 6 страни през 2021 г.
Канада
Вижте: Френски в Канада .

Това е официалният език на провинция Квебек и един от двата официални езика на цяла Канада и провинция Ню Брънзуик . В Квебек законът за френския език изисква всички деца, различни от тези на англоговорящите канадски граждани, да се преподават на френски в държавните училища.

Карибски страни

Африка

френски в Африка
Вижте: френски в Магреб (Мавритания, Мароко, Алжир, Тунис).

Ограничено разпространение [11] :

Близкия Изток

През първата половина на 20-ти век френският се използва в Сирия и Ливан , но по-късно е изместен от арабски и английски. В момента той запазва някои позиции в Ливан [12] .

Регион на Индийския океан

Югоизточна Азия

Вижте: френски в Камбоджа , френски във Виетнам .

страни от Океания

Международно значение

Вижте: Галомания .

Като средство за международна комуникация френският е особено разпространен в Европа от Португалия до Русия през 17-ти - първата половина на 19-ти век. Това беше езикът на културата и образованието, на който се говори от учения свят и аристокрацията [12] .

Френският отдавна е езикът на дипломацията. френският заменя латинския в дипломацията; Първият международен договор, който е изцяло изписан на френски език, е Ращатският мир (1714 г.). Преговорите на Виенския конгрес се водят на френски език; самият Метерних смята френския за най-добрия lingua franca за дипломация. Френският като език на дипломацията започва да губи значението си, започвайки с преговорите по Версайския договор (въпреки че и там, в случай на несъответствия, френският текст ще има предимство) [13] .

Днес се наблюдава очевиден спад в честотата на използване на френския език в международните организации. Въпреки че френският език запазва положително мнение за себе си в света, той се използва все по-рядко. В ООН Агенцията за франкофонията има статут на наблюдател от 1995 г. Въпреки това английският заема преобладаващо място като работен език, въпреки че 56 от 185-те държави-членки на ООН са членове на франкофонията и повечето от тях искат от секретариата на ООН да комуникира с тях на френски. Малкото използване на френски зависи до голяма степен от условията за набиране на служители (знаенето на френски не е изискване), разпространението на англоговоряща среда и от бюджетните съкращения [14] .

Френският е официалният език в ЕС . Бъдещето на френския език зависи от позицията му в променящия се ЕС. Присъединяването към ЕС на Финландия , Австрия , Швеция допълнително отслаби позицията на френския език, тъй като тези страни използват английския език като средство за комуникация. Разширяването на ЕС води до невъзможност за спазване на принципа на Римския договор , че езиците на всички държави-членки са официални езици на ЕС [15] .

Известният френски лингвист Р. Чодансон направи радикално предложение: да се запазят трите работни езика - английски , френски и немски . Според бившия министър-председател на Франция Л. Жоспен „в рамките на ЕС езиковото многообразие е една от най-важните задачи. От това зависи какво място ще заеме френският език в Европа, колко ще запази привлекателната си сила в света. Никой език не може да стане единственият език за комуникация в институциите на ЕС. Ето защо Франция работи за укрепване на френския като работен език” [16] .

фонетика

Виж: Френска фонология .

Преписване

Броят на сричките е равен на броя на гласните на речта. Сричката е отворена, ако завършва на гласна: lit [li]; и затворен, ако завършва на съгласна: lire [liʁ]. Правила на лозунга [17] : 7 :

 • Границата между гласни и съгласни звуци (с изключение на едносрични думи). Варианти на началото на сричката:
  • Съгласна между гласните: attaquer [a-ta-ke].
  • Съгласна [ʁ, л] с предходната съгласна (с изключение на RL на дивидент): Patrie [PA-tʁ I], куплет, [ku- пл ɛ].
  • Полугласна [j, w, ɥ] с предишна съгласна: le mariage [lə- ma- ʁj aʒ], moi [ mw a], spirituel [spi- ri- tɥ ɛl ].
 • Границата между съгласните:
  • Две: Parler [paʁ-ле] Marcher [maʁ-ʃe].
  • Три от които първата отива към предишната сричка, а другите две към следващата: actrice [ak-tʁis].
  • Два еднакви съгласни звука на кръстопътя на две думи се произнасят отделно: il lit [il-li].

Ударението в думите винаги е на последната сричка. В речевия поток думите се комбинират в ритмични групи. В този случай ударението пада само върху последната сричка от последната дума от групата [18] : 34 .

Свързващи думи

Има случаи на образуване на обща сричка между две съседни думи:

 • Елизия - загубата на крайната гласна при среща с началната гласна. Непроизносимата буква се заменя с апостроф >> : d'Artagnan [daʁ-ta-ɲɑ̃] вместо de Artagnan [də aʁtaɲɑ̃].
 • Lièzon - присъединяване на крайната непроизносима съгласна към началната гласна с появата на нов звук: trois amis [tʁwɑ-za-mi] вместо [tʁwɑ ami]. Лиезон свързва думите само в рамките на ритмична група.
 • Enchaînement [ɑ̃ʃɛnmɑ̃] - присъединяване на крайната съгласна към началната гласна без появата на нов звук: il est [i-le] вместо [il e]. Последната гласна също може да бъде прикрепена към началната гласна: il a été [il ae -te] вместо [il ɑ ete], il a appris [il aa -pʁi] [19] : 190-191 .

съгласни

шумно стр
б
е
v
T
д
с
z
к
ж
ʃ
ʒ
Сонати [19] : 203 м
j
н
w
ɲ
ɥ
л

r

Повечето от френските съгласни са подобни на съответните съгласни в руския език. Последните озвучени не са зашеметени [18] : 18-19 .

Гласни

Отпред [19] : 195 Задно
Непрекъснат Съсипана
чисти носове. чисти носове. чисти носове.
Затворен и
д
г
ø
u
о
Отвори ɛ
а
ɛ̃

œ, ə

œ̃

ɔ
ɑ
ɔ̃
ɑ̃

Ударените и неударените гласни се произнасят еднакво отчетливо [18] : 6 .

Историческата (по природа) дължина на гласните [o], [ø], [ɑ], назалните [ɑ̃, ɛ̃, ɔ̃, œ̃] се появява в затворена ударена сричка: jaune [ʒoːn], feutre [føːtr], plante [ plɑ̃ːt], център [sɑ̃ːtr] [18] : 18 . Историческата дължина често се обозначава с букви с циркумфлекс >> : fête [fɛːt] [17] : 21 .

В ритмично дължина на други гласни се образува в затворен подчерта сричка преди окончателното [г, о, ʒ, Z, VR]: Dur [dyːr], Veuve [Воев], руж [ruːʒ] grise [griːz] Свободно [liːvr] [18 ] : 18 .

Писане

Аа ɑ Nn ɛn
Bb бъда Ооо о
Cc се стр pe
Дд де Qq ky
Еее ø Rr ɛr
Ff ɛf Св ɛs
Gg ʒe Tt те
Hh Уу г
аз и и Vv ve
J j ʒi Ww dubləve
Kk Xx iks
Ll ɛl Yy igrɛk
Ммм ɛm Zz zɛd
Вижте: Френска азбука , Промени във френския правопис (1990) .

Френската азбука има 26 латински букви , допълнени от диакритични знаци и латински лигатури Æ æ , Œ œ .

Букви и комбинации от букви, използвани в чужди думи : k (на английски, гръцки, арабски [20] : kilo ), w ( wagon [vagɔ̃] ), непроизносим аспират h (на германски, тюркски, арабски [20] ), ch ( chœur [kœr] ), ph (на гръцки: philologue [filɔlɔg] ) [18] : 20-21 . Лигатурите се срещат в думи, заети от латински: nævus [nevys] , cæcum [sekɔm] , œsophage [ezɔfaʒ] , Œdipe [ edip ] .

Букви с ударение

Знаците с буквите A, E, I, O, U, Y, C показват конкретно произношение и за разграничаване на думите, които звучат еднакво ( омофони ) в писмен вид.

Замяната на букви с диакритични знаци с букви без диакритика е правописна грешка [21] [22] . Първоначалните съкращения се изписват без диакритични знаци: CEE ( Communauté Économique Européenne ); графичните съкращения го запазват: É .- U. ( Етати-Юнис ).

Знак писма Описание
Akut
акцент айгу
Éé [e] в отворена сричка: répétér [re-pe-te] [19] : 212
Гравис
акцент гроб
È
Аа
Ùù
[ɛ] в затворена сричка: mère [mɛr].
Для различения на письме: à — предлог, a — форма глагола avoir; là — наречие, la — артикль или местоимение, où — наречие, ou — союз…
Циркумфлекс
accent circonflexe
Ââ
Êê
Ôô
Î î
Ûû
â — [ɑ], ê — [ɛ], ô — [o]. Циркумфлекс может указывать на долготу в закрытом ударном слоге >> .
î, û — не изменяет произношение. Для различения на письме: dû — причастие, du — артикль… [18] :26 .
С 1990 года допускается неупотребление циркумфлекса над i, u , кроме слов dû, mûr, sûr, jeûne , форм глагола croître , имён собственных и некоторых других случаев [23]
Трема́
tréma
Ëë
Ï ï
Üü
Ÿÿ
Обозначает самостоятельно читаемую букву, исключая чтение диграфа : can [kanɔe] , ég ste [egɔist] . Встречается редко, особенно ü, ÿ , представленные только в редких именах собственных (Aÿ, Freÿr, Ysaÿe), а также в ставшем нарицательным слове capharnaüm и в глаголе crapaüter (вариант написания crapahuter ).
С 1990 года вместо традиционного -guë с непроизносимым ë допускается написание -güe: ciguë, cigüe [sigy] ; и вместо -geu- с непроизносимым e-geü-: vergeure, vergeüre [vɛrʒyr] [24]
Седиль
cédille
Çç Стоит только перед гласными a, o, u, означая звук [s] [19] :213 . Используется для сохранения орфографии морфемы во всех её формах: lancer — lançons, France — français

Апостроф

Знак апостро́фа заменяет выпадающие из произношения гласные буквы в конце слов, и соединяет со следующим словом, начинающимся с гласной буквы или немой h (явление элизии >> ) [19] :213-214 :

В каких словах используется Примеры
A la (артикль или приглагольное местоимение) l ' eau, je l ' aime
l ' habitude (но с h придыхательной: la haie [18] :25 )
E
[ə]
1. le, je, me, te, se, ce, ne
2. de, jusque (предлоги)
3. que (союз)
4. lorsque, quoique, parce que, puisque (союзы)
5. presque, quelque (наречия)
6. entre- (приставка)
1. je m ' appelle, c ' est loin, je n ' ai pas
2. un roman d ' Émile Zola, jusqu ' ici
3. qu ' il vienne
4. lorsqu ' il arrive
5. только: presqu ' île, quelqu ' un (une)
6. entr ' apercevoir, s ' entr ' aimer [25] :10-11
I si (союз, перед местоимением il, ils) s ' il vous plaît

Правила чтения

Орфография французского языка является в значительной степени этимологической, подобно английскому языку и отражает многие положения фонетики старофранцузского языка X—XIV вв. (в котором были дифтонги , трифтонги , аффрикаты , произносимые флексии[1] ), тогда как современная фонетика сильно ушла вперёд. По этой причине существует большое количество правил чтения и исключений из них. Наряду с английской орфографией, орфография французского языка является одной из самых сложных для изучения среди европейских языков. Чтение письменного текста по сравнению с английским языком опирается на более последовательные и однозначные правила, но в то же время правильное написание сложных слов нужно заучивать наизусть, как и в английском языке. В этих случаях в учебниках и словарях могут даваться транскрипции.

Непроизносимые буквы [19] :211-212 [18] :25 :

 • Конечные согласные p, b, t, d, s, z, x : bras [brɑ] , camp [kɑ̃] , nid [ni] .
 • r в окончаниях -ier, -er (инфинитив глаголов I-й группы и другие слова): ouvrier [uvrije] , boulanger [bulɑ̃ʒe] , arriver [arive] . Кроме односложных слов: hier [jɛr] , cher [ʃɛr] ; и некоторых многосложных: hiver [i-vɛr] .
 • e конечная: fable [fɑbl] , joie [ʒwa] . Кроме односложных служебных слов: le, de, se… [lə], [də], [sə] .
  e после или перед гласной: je saluerai [ʒə salyre] , asseoir [aswar] .
 • h немая: l'homme [lɔm] , cahier [kaje] .
  h придыхательная (не участвует в элизии и льезоне ). В фонетической транскрипции отмечается апострофом: la haie [la 'ɛ] .

Двойные согласные буквы произносятся как один звук: pomme [pɔm] , addition [adisjɔ̃] [18] :19 .

В таблицах ниже приведены только основные правила [25] :3-5 :

Согласные звуки
Звук Буквы Примеры
p p pour [pur]
b b beau [bo]
t t tout [tu]
d d dans [dɑ̃]
k c (кроме перед: e, i, y),
qu, k, q, ch
coq [kɔk] , quel [kɛl]
g g (кроме перед: e, i, y),
gu (перед: e, i, y)
gare [gar] , guide [gid]
f f, ph femme [fam] , phare, [far]
v v vous [vu]
s s, ss, c (перед: e, i, y),
ç, sc, t (перед: i + гласн.)
sac [sak] , patience [pasjɑ̃s]
z z, s (между гласн.) zone [zon] , maison [mɛzɔ̃]
ks x, cc (перед: e, i) extra [ɛkstra] , accent [aksɑ̃]
gz x examen [ɛgzamɛ̃]
ʃ ch chose [ʃoz]
ʒ j, g (перед: e, i, y),
ge (перед: a, o, u)
jour [ʒur] , georgette [ʒɔrʒɛt]
l l les [le]
r r roue [ru]
m m même [mɛm]
n n non [nɔ̃]
ɲ gn ligne [liɲ]
Согласные в иностранных словах
ŋ ng (англ. [26] [27] :49 ) parking [parkiŋ] , meeting [mitiŋ]
j (англ. [27] :45 ) jazz [dʒaz] , jean [dʒin]
tch (англ., исп. [27] :39 ) Tchad [tʃad]
Гласные звуки
Звук Буквы Примеры
a a, à la [la]
ɑ a, â pas [pɑ] , pâte [pɑt]
e e, é les [le] , et [e] , été [ete]
ɛ e, è, ê, ei, ai, aî elle [ɛl] , frère [frɛr] , mais [mɛ]
i i, î, ï, y il [il]
o o, ô, au, eau mot [mo] , faute [fot]
ɔ o sort [sɔr]
y u, û, ü tu [ty]
ø eu, œu, eû jeûne [ʒøn] , œufs [ø] , feu [fø]
œ eu, œu, œ jeune [ʒœn] , œuf [œf] , œil [œj]
ə e le [lə] , regarder [rəgarde]
u ou, oû nous [nu]
Носовые
ɑ̃ an, am, en, em sans [sɑ̃] , présent [prezɑ̃]
ɛ̃ in, im, ain, aim, en, ein saint [sɛ̃]
ɔ̃ on, om bon [bɔ̃]
œ̃ un, um brun [brœ̃]
Полугласные
j il, ille, y,
i (перед гласн.)
rail [rɑj] , taille [tɑj] , fille [fij] ,
payer [peje] , pied [pje]
w
( + a, i, ɛ, ɛ̃)
oi, ou, w, wh, oin moi [mwa] , oui [wi] ,
ouest [wɛst] , oindre [wɛ̃dr]
ɥ
( + гласн.)
u lui [lɥi]

Грамматика

Разговорной форме французского языка свойственен аналитизм , когда грамматические категории выражаются в основном служебными словами (артиклями, предлогами, приглагольными местоимениями) и порядком слов. Письменная форма флективно -аналитическая с элементами агглютинации . Флексия у глаголов определяет формы единственного числа в презенсе и имперфекте индикатива[1] . Агглютинативно обозначаются признаки женского рода (окончание -e ) и множественного числа (окончание -s ) существительных и прилагательных[1] .

Имя существительное

Существительные характеризуются грамматическими категориями рода и числа, которые отчасти выражены морфологически (изменением существительного), но главным образом синтаксически [28] :24 — при помощи артиклей и местоимённых прилагательных ( детерминативов ). Во французском языке два грамматических рода: мужской и женский . Большинство латинских слов среднего рода во французском языке перешло в мужской [ источник не указан 712 дней ] .

Артикльслужебное слово , используемое только вместе с существительным для обозначения его грамматических значений и категорий [29] :69 :

 • Род: un ami — une amie (друг — подруга).
 • Число: une mer — des mers (море — моря).
 • Определённость-неопределённость (известность или неизвестность): Le train est arrivé — Поезд пришёл (которого ждали) // Un train est arrivé — Пришёл поезд (какой-то) [30] :72 .
 • Обобщённость или единичность: L' homme peut transformer la nature — Человек (человечество) может преобразовать природу // Un homme peut transformer la nature — Человек (любой отдельно взятый) может преобразовать природу.
  В выражении одного понятия как части другого: La baleine est un mammifère — Кит это млекопитающее (один из млекопитающих).
 • Исчисляемость и неисчисляемость: Pour faire un gâteau il faut de la farine, du beurre, du sucre, des œufs, des pommes — Чтобы приготовить сладкий пирог нужна мука, масло, сахар, яйца, яблоки.
Вид артикля [18] :48-52 Муж. род, ед. ч. Жен. род, ед. ч. Множ. ч.
Неопределённый un une des
Определённый le (l') la (l') les
Частичный (предлог de + опр. арт.) du (de l') de la (de l')
Слитный
(предлоги de, à + опр. арт.)
du (de + le)
au (à + le)
des (de + les)
aux (à + les)

Есть множество случаев неупотребления артикля. Например, при наличии местоимённого прилагательного или количественного числительного. В тех случаях, когда слово используется вне контекста: это могут быть заголовки словарных статей и рекламных объявлений, магазинные вывески, товарные ярлыки, адреса, названия книг [29] :89-91 .

На род существительного может указывать его суффикс [29] :35-41 и значение . Женский род некоторых существительных, обозначающих людей и животных, образуется прибавлением немого (непроизносимого) окончания -e к существительному мужского рода: un ami — une amie [œ̃-na-mi] — [y-na-mi] [17] :39 (друг — подруга), un ours — une ourse [œ̃-nuʀs] — [y-nuʀs] (медведь — медведица). Множественное число, в общем случае, образуется прибавлением немого окончания -s : un enfant — des enfants [œ̃-nɑ̃-fɑ̃] — [de-zɑ̃-fɑ̃] (ребёнок — дети) [19] :10-15 . В данных примерах, в разговорной речи, на род и число существительного указывает только его артикль.

Имя прилагательное

Прилагательные (не все [28] :39 ) согласуются с существительными в роде и числе: un chapeau vert — une robe vert e (зелёная шляпа — зелёное платье), un livre intéressant — des livres intéressant s (интересная книга — интересные книги). Прилагательное в качестве определения как правило располагается после определяемого существительного. Прилагательное как именная часть сказуемого обычно стоит после глагола- связки : ses parents sont heureux (его родители (есть) счастливы) [31] :40, 46 . Перед существительным как правило стоят некоторые односложные и двусложные прилагательные: grand, petit, bon, mauvais, jeune, vieux… (большой, маленький, хороший, плохой, молодой, старый…). Некоторые прилагательные изменяют своё значение, в зависимости от позиции: un homme grand — un grand homme (высокий человек — великий человек), un cahier propre — mon propre cahier (чистая тетрадь — моя собственная тетрадь).

Местоименное прилагательное употребляется только вместе с существительным (в отличие от местоимения , которое заменяет существительное): « Ce tableau est joli. Quel tableau est joli? — Celui-ci // Эта картина красивая (указательное местоимённое прилагательное). Какая картина красивая? (вопросительное местоимённое прилагательное) — Эта (указательное местоимение)». Виды местоимённых прилагательных: указательные, притяжательные, вопросительные, неопределённые [31] :32-39 .

Местоимение

Приглагольные Самостоятельные
Подлежащее Прямое
дополнение
Косвенное
дополнение
Подлежащее
или дополнение
je я me меня me мне moi я
tu ты te тебя te тебе toi ты
il он le его lui ему lui он
elle она la её ей elle она
nous мы nous нас nous нам nous мы
vous вы vous вас vous вам vous вы
ils они les их leur им eux они
elles elles

Местоимение заменяет собой имена лиц, предметов, и целые высказывания. В предложении местоимение выполняет роль существительного. Виды местоимений [31] :54-87 :

 1. Личные (pronoms personnels):
  • Приглагольные. Личная форма глагола всегда употребляется с местоимением, кроме формы повелительного наклонения переходных и непереходных глаголов [29] :144-145 . Местоимение il может употребляться с безличным глаголом или глагольным оборотом: il pleut (идёт дождь), il fait… (нужно), il est… , il ya… (имеется) [32] :165-166 .
  • Самостоятельные: Je chante. Qui chante? — Moi // Я пою (приглагольное местоимение). Кто поёт? — Я (самостоятельное).
  • Возвратные для 3-го лица: приглагольное se : il se lave (он моется) и самостоятельное soi : il faut croire en soi (нужно верить в себя). Приглагольные местоимения в роли прямого дополнения me, te, nous, vous имеют возвратное значение, если они выражают то же лицо, что и подлежащее [19] :54 : je m' appelle… (меня зовут…), nous nous achetons des livres (мы покупаем себе книги).
  • Местоимения-наречия: en, y.
 2. Указательные (p. démonstratifs): / ce, это / celui, этот, тот / celle, эта, та….
 3. Притяжательные (p. possessifs): / le mien, мой / la mienne, моя / les miens, мои (муж. р.) / les miennes, мои (жен. р.)….
 4. Относительные (p. relatifs): / qui, который, которая, которое / que, которого, которую / quoi, что….
 5. Вопросительные (p. interrogatifs): / к подлежащему : qui? qui est-ce qui? кто? / qu' est-ce qui? что?… [18] :113 .
 6. Неопределённые (p. indéfinis): / quelque chose, что-то / quelqu'un, кто-то / on, personne, никто / rien, ничто / tout, всё….

Имя числительное

Количественные — отвечают на вопрос «сколько?». Не изменяются в роде и числе, кроме: un 1 (м. р.) — une (ж. р.), vingt 20, cent 100 (ед. ч.) — vingts, cents (мн. ч.). Делятся на простые (состоят из одного слова): единицы 0—16, десятки 10—60, 100, 1000; и сложные (состоят из двух и более слов): единицы 17—19, десятки 70—90 и все другие числа [31] :48-54 .

0 zéro 10 dix 20 vingt 30 trente 100 cent 1000 mille (mil)
1 un 11 onze 21 vingt et un 31 trente et un 101 cent un 1001 mille un
2 deux 12 douze 22 vingt-deux 32 trente-deux 102 cent deux 1900 mille neuf cent s
3 trois 13 treize 23 vingt-trois 33 trente-trois 103 cent trois 1988 mille neuf cent quatre-vingt-huit
4 quatre 14 quatorze 2000 deux mille
5 cinq 15 quinze 40 quarante 200 deux cent s 2020 deux mille vingt
6 six 16 seize 50 cinquante 201 deux cent un
7 sept 17 dix-sept 60 soixante 202 deux cent deux 1 000 000 un million
8 huit 18 dix-huit 221 deux cent vingt et un 1 000 000 000 un milliard
9 neuf 19 dix-neuf 222 deux cent vingt-deux

Числительные от 70 до 99 имеют особенности составления:

70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze… 79 soixante-dix-neuf
80 quatre-vingt s 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux… 89 quatre-vingt-neuf
90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze… 99 quatre-vingt-dix-neuf

Названия десятков 80 и 90 основаны на двадцатеричной системе счисления , десятка 70 — на шестидесятеричной . На востоке и юго-востоке Франции, в Бельгии и Швейцарии встречаются другие их названия: 70 septante, 80 huitante / octante, 90 nonante [33] .

Количественные числительные могут субстантивироваться (становиться именами существительными):

 • При добавлении к ним артикля: deux — un deux (два — двойка), quatre — un quatre (четыре — четвёрка). Такие числительные всегда мужского рода и по числам не изменяются.
 • При добавлении артикля и суффикса -aine . Так образуются собирательные числительные [32] :57 женского рода, обозначающие приблизительное количество: huit — une huitaine (8 — примерно 8, неделя), dix — une dizaine (10 — десяток, примерно 10), douze — une douzaine (12 — дюжина , примерно 12), quinze — une quinzaine (15 — примерно 15, две недели).

Дробные числительные образуются при помощи количественных числительных в числителе и порядковых числительных в знаменателе начиная с числа «5»: un cinquième (1/5), deux sixièmes (2/6). Но: un demi или une moitié [32] :59 (1/2, половина), un tiers (1/3, треть), un quart (1/4, четверть). Десятичные дроби произносятся со словом virgule (запятая): 4,2 — quatre, virgule, deux.

Порядковые — отвечают на вопрос «какой?», «который?». Образуются прибавлением суффикса -ième к соответствующим количественным числительным (кроме premier, première / первый, первая): deux — deuxième (2 — второй), trois — troisième (3 — третий), dix-sept — dix-septième (17 — семнадцатый), vingt et un — vingt et unième (21 — двадцать первый).

Современная грамматика относит порядковые числительные к категории имён прилагательных.

Глагол

Глаголу присущи грамматические категории лица , числа, наклонения и времени . Залог выражается только переходными глаголами [34] . Есть и неличные формы глагола: инфинитив , причастие , деепричастие [31] :89 .

Группы спряжений

По типам спряжения глаголы делятся на три группы [31] :90 :

I — глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -er (кроме aller и envoyer ). Наиболее многочисленная группа, насчитывающая около 4 тыс. глаголов.
II — глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -ir и имеющие суффикс -iss- во множественном числе в Indicatif Présent и во всех его производных формах. Таких глаголов порядка 300.
III — все остальные глаголы (около 100) с окончаниями инфинитива -re, -oir, -ir (без суффикса -iss- ), и глаголы aller и envoyer . Это мёртвый, архаичный тип спряжения, глаголы которого постепенно выходят из употребления, а новые не образуются.

Система времён

 • Абсолютные времена — отражают время какого-либо события по отношению к моменту речи. К абсолютным временам изъявительного наклонения относятся: Présent, Passé simple, Passé composé, Futur simple.
 • Вспомогательные времена — отражают время какого-либо события по отношению к прошедшему или будущему. К ним относятся: Imparfait, Plus-que-parfait, Passé antérieur, Futur antérieur, Futur dans le passé [29] :220 .

Образование времён.

 • Простые времена (temps simples) образуются спряжением основного глагола. (Présent, imparfait, passé simple, futur simple)
 • Сложные времена (temps composés): «сложные времена» потому что, они образуются с помощью вспомогательного глагола avoir или être + Participe passé ( причастие прошедшего времени) основного глагола. (Passé composé, plus-que-parfait, passé antérieur, futur proche, futur antérieur) Так же по мимо этих двух групп выделяют ещё две:
 • Непосредственные времена эти времена не входяи ни в одну из выше перечислиных групп. В эту группу входит только три спряжения Futur proche, passé récent et présent immédiatement
 • Сверхсложные времена (temps surcomposés) сейчас эта группа спряжений не используется во французском языке. Особенность глаголов в surcomposé это то что присутствует два вспомогательных глагола . Это спряжения относятся к сложным временам, только к ним добовляеться «surcomposé» (Passé surcomposé, plus-que-parfait surcomposé, passé antérieur surcomposé, futur antérieur surcomposé …)
Времена наклонений и неличных форм глагола [32] :86-87, 97
Настоящее время Прошедшее время Будущее время
Indicatif Présent Imparfait
Passé simple

Passé composé
Plus-que-parfait
Passé antérieur

Passé récent

Futur simple
Futur proche

Futur antérieur

Subjonctif Présent Imparfait

Passé
Plus-que-parfait

Conditionnel Présent Passé 1 re forme
Passé 2 e forme
Impératif Présent Passé
Infinitif Présent Passé
Participe Présent Passé
Gérondif
(деепричастие)
Présent (по форме совпадает
с Participe Présent [32] :193 )
passé

Пассивная форма

Пассивная форма глагола (в русском языке её ещё часто называют страдательная форма глагола)

Образуется с помощью глагола Être + Participe passé.

В современном французском иногда пассивный залог можно услышать через фразу «se faire»

Предложение

Порядок слов фиксированный. В повествовательном предложении типичный порядок прямой ( подлежащеесказуемоедополнение , SVO). Прямое дополнение предшествует косвенному: je donne le livre à mon frère (я даю книгу брату). Если дополнение выражено местоимением, используется порядок SOV: je vous connais (я вас знаю) [35] .

Общевопросительные предложения образуются в разговорной речи при помощи интонации : il vient? (он идёт сюда?); стандартно при помощи частицы est-ce que (так ли, что): est-ce qu'il vient? ; при помощи обратного порядка слов ( инверсии ), использующегося в литературе: vient-il? [35] .

Приглагольное отрицание двойное: je ne suis pas jeune (я не (есть) молодой). В современном разговорном языке частица ne часто опускается [35] .

См. также

Примечания

 1. 1 2 3 4 5 6 Челышева, 2017 .
 2. Красная книга языков ЮНЕСКО
 3. Du françois au français (фр.)
 4. La langue française dans le monde / Organisation internationale de la francophonie. — Paris: Nathan, 2014.
 5. Белякова Т. А. Французский язык в международном общении: Curiculum vitae
 6. Т. Скоробогатова. Язык международного общения
 7. Europeans and their Languages / European Commission. — 2006.
 8. Гак, 1990 .
 9. Реферовская и др., 2001 , с. 242—245.
 10. Реферовская и др., 2001 , с. 196.
 11. Реферовская и др., 2001 , с. 197.
 12. 1 2 Реферовская и др., 2001 , с. 198.
 13. Le français, langue de la diplomatie?
 14. Чернов И. В. Международная организация Франкофонии: лингвистическое измерение языковой политики. — СПб. , 2006. — С. 45.
 15. Treaty of Rome to build a European Economic Community, 25 March 1957// http://www.treatyofrome.com/treatyofrome.htm Архивная копия от 26 марта 2009 на Wayback Machine
 16. Чернов И.В. Международная организация Франкофонии: лингвистическое измерение языковой политики. — СПбГУ, 2006. — С. 83. — 224 с.
 17. 1 2 3 Смольянинова М.В. Практическое пособие по фонетике французского языка. — МГУ, 1973. — 103 с.
 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Заславская П.И. и др. Грамматика французского языка. — 2-е изд., испр. — М. : Высшая школа, 1978. — 323 с.
 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Дауэ К.Н., Жукова Н.Б. Справочник по грамматике французского языка. — М. : Просвещение, 1977. — 272 с.
 20. 1 2 Реферовская и др., 2001 , с. 203.
 21. Académie française, accentuation (недоступная ссылка) . Дата обращения: 8 февраля 2013. Архивировано 14 мая 2011 года.
 22. Banque de dépannage linguistique , Office québécois de la langue française, http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=1438 Архивная копия от 6 ноября 2014 на Wayback Machine
 23. II.4. Accent circonflexe // Rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques / Conseil supérieur de la langue française. — P. , 1990. — 18 с.
 24. III.4. Tréma : déplacé sur la voyelle qui doit être prononcée // Rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques / Conseil supérieur de la langue française. — P. , 1990. — 18 с.
 25. 1 2 Dubois J. et al. Orthographe. — P. : Larousse, 2011. — 114 с.
 26. Реферовская и др., 2001 , с. 205, 207.
 27. 1 2 3 Ганцкая Т. От буквы к звуку. Справочник по французской орфоэпии. — М. : Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1960. — 64 с.
 28. 1 2 Илия Л.И. Очерки по грамматике современного французского языка. — М. : Высшая школа, 1970. — 176 с.
 29. 1 2 3 4 5 Бабаян М.А., Флерова Н.М. Практическая грамматика французского языка. — М. : Внешторгиздат, 1964. — 502 с.
 30. Французско-русский словарь активного типа / Под ред. В.Г. Гака и Ж. Триомфа. — М. : Русский язык, 2000. — 1056 с.
 31. 1 2 3 4 5 6 Рощупкина Е.А. Краткий справочник по грамматике французского языка. — М. : Высшая школа, 1990. — 239 с.
 32. 1 2 3 4 5 Костецкая И.О., Кардашевский В.И. Практическая грамматика французского языка для неязыковых вузов. — изд. 7-е, перераб. — М. : Высшая школа, 1973. — 278 с.
 33. Реферовская и др., 2001 , с. 246.
 34. Реферовская и др., 2001 , с. 220.
 35. 1 2 3 Реферовская и др., 2001 , с. 237—238.

Литература