Екзотермични реакции

От Уикипедия, свободната енциклопедия
Отидете на навигация Отидете на търсене
Промяна на енталпията по време на екзотермична реакция

Екзотермична реакция (от гръцки "exo" - навън) е химическа реакция, придружена от отделяне на топлина . Обратното на ендотермична реакция .

Общото количество енергия в химическата система е изключително трудно да се измери или количествено определи. От друга страна, промяната в енталпията ΔH при химична реакция е много по -лесна за измерване или количествено определяне. За тези цели се използват калориметри . Измерената стойност на ΔH е свързана с енергията на свързване на молекулите, както следва:

ΔH = енергията, изразходвана за разкъсване на връзките в реагентите, минус енергията, отделена при образуването на връзки на продуктите на реакцията.

За екзотермични реакции тази формула дава отрицателна стойност за ΔH, тъй като по -голямата стойност се изважда от по -малката стойност. При изгаряне на водород , например:

промяната на енталпията е ΔH = −483,6 kJ на мол O 2

Екзотермичните реакции включват: горене, окисляване, съединения на метали с други елементи и др.

Примери за

Вижте също